Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Stanisławowie bardzo serdecznie zaprasza dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe do udziału w gminnym konkursie "Na Najładniejszy Jesienny Stroik”.

1. ORGANIZATOR KONKURSU

 • Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Stanisławowie.

2. PRZEDMIOT KONKURSU

 • Przedmiotem konkursu jest wykonanie stroika, który zostanie wykorzystany w kiermaszu  organizowanym przez Caritas Parafii Józefów podczas Dnia Wszystkich Świętych lub zostanie przekazany na ozdobienie opuszczonych grobów.

3. CEL KONKURSU

 • Celem konkursu jest: propagowanie tradycji związanej z tematyką Dnia Wszystkich Świętych, stworzenie okazji do indywidualnej działalności artystycznej oraz wymiany wiedzy na temat zanikającego zwyczaju własnoręcznego robienia stroików, rozwijanie wyobraźni oraz pobudzanie aktywności oraz wrażliwości twórczej, stworzenie możliwości prezentacji własnych dokonań twórczych.

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół z gminy Józefów oraz osób dorosłych.

5. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE

 • Wykonanie stroika o dowolnej wielkości i kształcie. Możliwość zastosowania różnorodnych technik. Preferowane użycie materiałów przyrody jesiennej (liście, gałązki, jarzębina itp). Stroiki muszą być wykonane indywidualnie, przez jednego uczestnika. Nie będą oceniane prace przygotowane grupowo. Do pracy należy przytwierdzić metryczkę zawierającą następujące informacje: imię i nazwisko, wiek, nazwę instytucji, klasę. 
 • Stroik należy dostarczyć do SP w Stanisławowie w nieprzekraczalnym terminie do 28 października 2020 r.

6. OCENA PRAC

 • Zgłoszone prace zostaną zarejestrowane i poddane selekcji przez Komisję Konkursową powołaną przez Dyrektora SP w Stanisławowie.
 • Oceny prac dokona Komisja Konkursowa  w dniu 30 października 2020 r.

Przy ocenie stroików Komisja zastosuje następujące kryteria:

 • estetyka wykonania,
 • walory artystyczne pracy.

Komisja Konkursowa oceni stroiki w czterech następujących kategoriach:

 • klasy I - III szkoły podstawowe;
 • klasy IV - VI szkoły podstawowe;
 • klasy VII - VIII;
 • dorośli.

Komisja Konkursowa sporządzi protokół konkursu, a jego wyniki zostaną podane do wiadomości na stronie internetowej gminy Józefów.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Zgłoszenie stroików do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz Organizatora, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994r., Nr 24, poz. 83)  oraz do publikacji w wydawnictwach wszelkiego typu, wydawanych przez Organizatora oraz w Internecie. Organizator zastrzega sobie prawo zatrzymania prac, które zostaną przekazane Caritas Parafii Józefów.
 • Uczestnik konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych przez Organizatora, umieszczenia danych w materiałach na stronie internetowej gminy Józefów. Uczestnik konkursu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich weryfikacji. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia prac powstałe podczas transportu. Wszystkie informacje dotyczące spraw niewyszczególnionych w regulaminie dostępne pod numerem  telefonu 84 687 91 64.

8. ORGANIZATORZY

 • Katarzyna Ungier, Ewa Knap, Katarzyna Traczyk-Surmacz i Marlena Strzęciwilk.

Zachęcamy do szukania nowych, oryginalnych sposobów tworzenia stroików.