W ramach Programu Wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" Priorytet 1 - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych Miejska  Biblioteka Publiczna w Józefowie wzbogaci się o wiele nowych, poszukiwanych przez czytelników nowości wydawniczych. Operatorem Priorytetu jest Biblioteka Narodowa.

Celem Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego realizowanego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2016 - 2020, jest wzbogacenie i odnowienie księgozbiorów polskich bibliotek publicznych, wsparcie samorządów w finansowaniu zakupów nowości oraz zwiększenie oferty czytelniczej dla użytkowników bibliotek. W 2017 roku  MBP w Józefowie otrzymała dotacje w kwocie 4 871, 00 zł. zł.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa