Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Siedliska.

Kanalizacja w SiedliskachDotychczasowa kanalizacja w Siedliskach była wykonana z rur kamionkowych. To powodowało przyjmowanie wód gruntowych i co za tym idzie wzrost kosztów przepompowywania ścieków. Poza tym kanalizacja przy blokach Spółdzielni Mieszkaniowej miała niewłaściwe spadki, co skutkowało zatrzymywanie ścieków i blokowało odpływ nieczystości z niektórych bloków.

Dlatego w ramach modernizacji kanalizacji w Siedliskach gmina wybudowała nowy kolektor główny na odcinku od bloków Spółdzielni Mieszkaniowej do oczyszczalni. Został on wykonany z rur PCV, które zabezpieczą oczyszczalnię przed wodami gruntowymi.

Kanalizacja w Siedliskach Kanalizacja w Siedliskach Kanalizacja w Siedliskach