Polish Czech English Estonian French German Italian Russian Slovak Ukrainian

Dialog społeczny, petycje

Pokaż # 
Tytuł Autor Odsłony
Zarządzenie Nr 3/19 Burmistrza Józefowa w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Urząd Miejski w Józefowie 190
Konsultacje społeczne programu współpracy Gminy Józefów z organizacjami pozarządowymi na rok 2019 Urząd Miejski w Józefowie 249
Konsultacje społeczne programu współpracy Gminy Józefów z organizacjami pozarządowymi Urząd Miejski w Józefowie 410
Mobilne Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich Urząd Miejski w Józefowie 392
Petycja do rolników z terenu Gminy Józefów ws. uprawy konopi przemysłowych Urząd Miejski w Józefowie 518
Petycja do Kierownika JST Urząd Miejski w Józefowie 581
Zarządzenia Burmistrza Józefowa w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie wzniesienia pomnika Józefa Piłsudskiego Urząd Miejski w Józefowie 730
Zarządzenia Burmistrza Józefowa w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Urząd Miejski w Józefowie 685
Konsultacje społeczne programu współpracy Gminy Józefów z organizacjami pozarządowymi Urząd Miejski w Józefowie 1297
Konsultacje społeczne dotyczące propozycji nowych wzorów kart do głosowania Urząd Miejski w Józefowie 1347
Konsultacje społeczne Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Józefów na lata 2017-2023 Urząd Miejski w Józefowie 1580
Partycypacja społeczna w trakcie opracowania LPR Urząd Miejski w Józefowie 1505
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Urząd Miejski w Józefowie 1898
Konsultacje społeczne w sprawie Programu współpracy Gminy Józefów z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok Urząd Miejski w Józefowie 1258
Konsultacje społeczne w ramach oddziaływania na środowisko dla "Strategicznego Planu Terytorialno-Funkcjonalnego" Urząd Miejski w Józefowie 2373
Konsulatcje społeczne w przedmiocie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Majdan Nepryski Urząd Miejski w Józefowie 2517
Konsultacje społeczne w sprawie Strategii i Programu Rozwoju Gminy Józefów Urząd Miejski w Józefowie 2285
Zarządzenie Nr 49/2015 Burmistrza Józefowa z dnia 17 listopada 2015 r. Urząd Miejski w Józefowie 2164
Informacja dotycząca "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Józefów" Urząd Miejski w Józefowie 1105
Konsultacje społeczne w sprawie opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju Urząd Miejski w Józefowie 1470
Zaproszenie na spotkanie w sprawie opracowywania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Józefów Urząd Miejski w Józefowie 1562
Konsultacje społeczne wieloletniego programu współpracy Gminy Józefów z organizacjami pozarządowymi Administrator 1224
Konsultacje z organizacjami pozarządowymi Urząd Miejski w Józefowie 1787
Konsultacje z oprganizacjami pozarządowymi Urząd Miejski w Józefowie 1781
Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji Urząd Miejski w Józefowie 1795
Informacja z przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami Urząd Miejski w Józefowie 3040
Projekty uchwał Rady Miejskiej w Józefowie Urząd Miejski w Józefowie 5808
Plany i strategie rozwoju Urząd Miejski w Józefowie 7147
Inwestycje Gminne