Polish Czech English Estonian French German Italian Russian Slovak Ukrainian

Zamówienia publiczne

Pokaż # 
Tytuł Utworzono Odsłony
Przetarg na: Przebudowę części świetlicy w miejscowości Długi Kąt- Osada na Klub Senior Plus 27 czerwiec 2017 83
Zapytanie ofertowe na: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego 13 czerwiec 2017 171
Przetarg na: Przebudowę części świetlicy w miejscowości Długi Kąt- Osada na Klub Senior Plus 05 czerwiec 2017 240
Zapytanie ofertowe na: Dostawę i montaż krawężników ulicznych 24 maj 2017 228
Zapytanie ofertowe na: Wykonanie podbudowy tłuczniowej na drogach gminnych 23 maj 2017 211
Przetarg na: Przebudowę części świetlicy w miejscowości Długi Kąt- Osada na Klub Senior Plus 15 maj 2017 274
Zapytanie ofertowe na: Usuwanie wyrobów zawierających azbest 09 maj 2017 256
Zapytanie ofertowe na: Modernizację dróg gminnych w miejscowościach Józefów i Długi Kąt - Osada 03 kwiecień 2017 389
Przetarg na: Termomodernizację sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Majdanie Nepryskim 24 marzec 2017 393
Zapytanie ofertowe na: Podwieszenie przewodu oświetlenia ulicznego wraz z oprawami oświetleniowymi na słupach 01 marzec 2017 437
Zapytanie ofertowe na: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru - 14.02.2017 r. 14 luty 2017 576
Zapytanie ofertowe na: Organizację EKO 2017 14 luty 2017 1025
Zapytanie ofertowe na: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru 06 luty 2017 499
Przetarg na: Dostawę fabrycznie nowego autobusu dla WTZ w Józefowie 30 styczeń 2017 502
Przetarg na: Modernizację oczyszczalni ścieków w Józefowie 26 styczeń 2017 930
Przetarg na: Modernizację oczyszczalni ścieków w Józefowie 23 grudzień 2016 1900
Przetarg na: Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Borowina i Józefów 15 grudzień 2016 1075
Przetarg na: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 15 listopad 2016 1004
Zapytanie ofertowe na: Zwalczanie śliskości na drogach gminnych i wewnętrznych 09 listopad 2016 519
Zapytanie ofertowe na: Odśnieżanie dróg gminnych i wewnętrznych w sezonie zimowym 2016/2017 09 listopad 2016 444
Przetarg na: Dostawę fabrycznie nowego autobusu dla WTZ w Józefowie 08 listopad 2016 410
Zapytanie ofertowe na: Wycięcie drzew i uporządkowanie terenu po wycince 05 październik 2016 720
Zapytanie ofertowe na: Termomodernizację budynku remizy OSP w Górnikach 28 wrzesień 2016 628
Zapytanie ofertowe na: Wsparcie eksperckie i merytoryczne 06 wrzesień 2016 761
Zapytanie ofertowe na: Dowożenie uczniów do szkół w roku szkolnym 2016/2017 09 sierpień 2016 1284
Zapytanie ofertowe na: Wykonanie podbudowy tłuczniowej drogi gminnej 12 lipiec 2016 1356
Przetarg na: Modernizację dróg gminnych zlokalizowanych na terenie gminy Józefów 21 czerwiec 2016 1119
Przetarg na: Przebudowę trasy turystyczno-gospodarczej na odcinku Borowina - Hamernia 22 kwiecień 2016 1785
Przetarg na: Wykonanie technologii uzdatniania wody oraz wyłożenie mozaiką niecki fontanny 19 kwiecień 2016 1812
Przetarg na: Przebudowę dróg gminnych zlokalizowanych na terenie gminy Józefów 23 luty 2016 1663
Zapytanie ofertowe na: Organizację EKO 2016 08 luty 2016 6744
Zapytanie ofertowe na: Wykonanie podziału geodezyjnego działki i wykonanie mapy do celów projektowych 05 luty 2016 1046
Zapytanie ofertowe na: Prowadzenie monitoringu skladowiska odpadów innych niż Niebezpieczne i Obojętne 22 styczeń 2016 691
Zapytanie ofertowe na: Dostawę i montaż wyposażenia na potrzeby dziennego domu "Senior Wigor" w Józefowie 22 grudzień 2015 919
Przetarg na: Budowę ciągu pieszo-jezdnego na cmentarzu komunalnym w Józefowie 21 grudzień 2015 825
Zapytanie ofertowe na: Budowę grobowców komorowych dwumiejscowych 10 grudzień 2015 912
Przetarg nieograniczony na: Dostawę energii elektrycznej 23 listopad 2015 725
Zapytanie ofertowe na: Odśnieżanie dróg gminnych i wewnętrznych w sezonie zimowym 2015/2016 19 listopad 2015 847
Przetarg na: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 16 listopad 2015 697
Przetarg na: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 28 październik 2015 897
Zapytanie ofertowe na: Obsługę prawną na rzecz Gminy Józefów 05 październik 2015 1260
Przetarg na: Budowę ogrodzenia frontowego cmentarza komunalnego w Jozefowie 28 wrzesień 2015 975
Zapytanie ofertowe na: Obsługę prawną na rzecz Gminy Józefów 25 wrzesień 2015 1522
Przetarg na: Modernizacja remizy OSP w Józefowie na dzienny dom Senior Wigor 09 wrzesień 2015 1080
Przetarg na: Modernizacja remizy OSP w Józefowie na dzienny dom Senior Wigor 20 sierpień 2015 1193
Zapytanie ofertowe na: Dowożenie uczniów do szkół w roku szkolnym 2015/2016 29 lipiec 2015 1089
Przetarg na: Modernizacja remizy OSP w Józefowie na dzienny dom Senior Wigor 28 lipiec 2015 1245
Zapytanie ofertowe na: Zakup i dostawę fabrycznie nowego samochodu osobowego dla Zakłdau Wodociągów w Józefowie 08 czerwiec 2015 1762
Przetarg na: Zmianę sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku SP w Józefowie na Schronisko Młodzieżowe - branża budowlana 19 maj 2015 1018
Zapytanie ofertowe na: Wykonanie audytów energetycznych budynków użyteczności publicznej 06 maj 2015 1846
Inwestycje Gminne