Polish Czech English Estonian French German Italian Russian Slovak Ukrainian
Pokaż # 
Tytuł Autor Odsłony
Zapytanie ofertowe na: Dowożenie uczniów do szkół w roku szkolnym 2017/2018 Urząd Miejski w Józefowie 233
Zapytanie ofertowe na: Opracowanie dokumentacji technicznej II etapu zagospodarowania doliny rzeki Nepryszki Urząd Miejski w Józefowie 320
Przetarg na: Przebudowę części świetlicy w miejscowości Długi Kąt- Osada na Klub Senior Plus Urząd Miejski w Józefowie 322
Zapytanie ofertowe na: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego Urząd Miejski w Józefowie 316
Przetarg na: Przebudowę części świetlicy w miejscowości Długi Kąt- Osada na Klub Senior Plus Urząd Miejski w Józefowie 327
Zapytanie ofertowe na: Dostawę i montaż krawężników ulicznych Urząd Miejski w Józefowie 273
Zapytanie ofertowe na: Wykonanie podbudowy tłuczniowej na drogach gminnych Urząd Miejski w Józefowie 254
Przetarg na: Przebudowę części świetlicy w miejscowości Długi Kąt- Osada na Klub Senior Plus Urząd Miejski w Józefowie 309
Zapytanie ofertowe na: Usuwanie wyrobów zawierających azbest Urząd Miejski w Józefowie 306
Zapytanie ofertowe na: Modernizację dróg gminnych w miejscowościach Józefów i Długi Kąt - Osada Urząd Miejski w Józefowie 424
Przetarg na: Termomodernizację sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Majdanie Nepryskim Urząd Miejski w Józefowie 446
Zapytanie ofertowe na: Podwieszenie przewodu oświetlenia ulicznego wraz z oprawami oświetleniowymi na słupach Urząd Miejski w Józefowie 466
Zapytanie ofertowe na: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru - 14.02.2017 r. Urząd Miejski w Józefowie 619
Zapytanie ofertowe na: Organizację EKO 2017 MOK Józefów 3087
Zapytanie ofertowe na: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru Urząd Miejski w Józefowie 533
Przetarg na: Dostawę fabrycznie nowego autobusu dla WTZ w Józefowie Urząd Miejski w Józefowie 533
Przetarg na: Modernizację oczyszczalni ścieków w Józefowie Urząd Miejski w Józefowie 986
Przetarg na: Modernizację oczyszczalni ścieków w Józefowie Urząd Miejski w Józefowie 2117
Przetarg na: Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Borowina i Józefów Urząd Miejski w Józefowie 1119
Przetarg na: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych Urząd Miejski w Józefowie 1145
Zapytanie ofertowe na: Zwalczanie śliskości na drogach gminnych i wewnętrznych Urząd Miejski w Józefowie 549
Zapytanie ofertowe na: Odśnieżanie dróg gminnych i wewnętrznych w sezonie zimowym 2016/2017 Urząd Miejski w Józefowie 477
Przetarg na: Dostawę fabrycznie nowego autobusu dla WTZ w Józefowie Urząd Miejski w Józefowie 449
Zapytanie ofertowe na: Wycięcie drzew i uporządkowanie terenu po wycince Urząd Miejski w Józefowie 751
Zapytanie ofertowe na: Termomodernizację budynku remizy OSP w Górnikach Urząd Miejski w Józefowie 658
Zapytanie ofertowe na: Wsparcie eksperckie i merytoryczne Urząd Miejski w Józefowie 789
Zapytanie ofertowe na: Dowożenie uczniów do szkół w roku szkolnym 2016/2017 Urząd Miejski w Józefowie 1337
Zapytanie ofertowe na: Wykonanie podbudowy tłuczniowej drogi gminnej Urząd Miejski w Józefowie 1393
Przetarg na: Modernizację dróg gminnych zlokalizowanych na terenie gminy Józefów Urząd Miejski w Józefowie 1147
Przetarg na: Przebudowę trasy turystyczno-gospodarczej na odcinku Borowina - Hamernia Urząd Miejski w Józefowie 1825
Przetarg na: Wykonanie technologii uzdatniania wody oraz wyłożenie mozaiką niecki fontanny Urząd Miejski w Józefowie 1845
Przetarg na: Przebudowę dróg gminnych zlokalizowanych na terenie gminy Józefów Urząd Miejski w Józefowie 1698
Zapytanie ofertowe na: Organizację EKO 2016 MOK Józefów 6879
Zapytanie ofertowe na: Wykonanie podziału geodezyjnego działki i wykonanie mapy do celów projektowych Urząd Miejski w Józefowie 1076
Zapytanie ofertowe na: Prowadzenie monitoringu skladowiska odpadów innych niż Niebezpieczne i Obojętne Urząd Miejski w Józefowie 730
Zapytanie ofertowe na: Dostawę i montaż wyposażenia na potrzeby dziennego domu "Senior Wigor" w Józefowie Urząd Miejski w Józefowie 967
Przetarg na: Budowę ciągu pieszo-jezdnego na cmentarzu komunalnym w Józefowie Urząd Miejski w Józefowie 867
Zapytanie ofertowe na: Budowę grobowców komorowych dwumiejscowych Urząd Miejski w Józefowie 960
Przetarg nieograniczony na: Dostawę energii elektrycznej Urząd Miejski w Józefowie 774
Zapytanie ofertowe na: Odśnieżanie dróg gminnych i wewnętrznych w sezonie zimowym 2015/2016 Urząd Miejski w Józefowie 887
Przetarg na: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych Urząd Miejski w Józefowie 745
Przetarg na: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych Urząd Miejski w Józefowie 941
Zapytanie ofertowe na: Obsługę prawną na rzecz Gminy Józefów Urząd Miejski w Józefowie 1302
Przetarg na: Budowę ogrodzenia frontowego cmentarza komunalnego w Jozefowie Urząd Miejski w Józefowie 1015
Zapytanie ofertowe na: Obsługę prawną na rzecz Gminy Józefów Urząd Miejski w Józefowie 1563
Przetarg na: Modernizacja remizy OSP w Józefowie na dzienny dom Senior Wigor Urząd Miejski w Józefowie 1119
Przetarg na: Modernizacja remizy OSP w Józefowie na dzienny dom Senior Wigor Urząd Miejski w Józefowie 1231
Zapytanie ofertowe na: Dowożenie uczniów do szkół w roku szkolnym 2015/2016 Urząd Miejski w Józefowie 1136
Przetarg na: Modernizacja remizy OSP w Józefowie na dzienny dom Senior Wigor Urząd Miejski w Józefowie 1294
Zapytanie ofertowe na: Zakup i dostawę fabrycznie nowego samochodu osobowego dla Zakłdau Wodociągów w Józefowie Urząd Miejski w Józefowie 1809
Inwestycje Gminne