Polish Czech English Estonian French German Italian Russian Slovak Ukrainian
Pokaż # 
Tytuł Autor Odsłony
Zapytanie ofertowe na: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru - 14.02.2017 r. Urząd Miejski w Józefowie 233
Zapytanie ofertowe na: Organizację EKO 2017 MOK Józefów 194
Zapytanie ofertowe na: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru Urząd Miejski w Józefowie 283
Przetarg na: Dostawę fabrycznie nowego autobusu dla WTZ w Józefowie Urząd Miejski w Józefowie 296
Przetarg na: Modernizację oczyszczalni ścieków w Józefowie Urząd Miejski w Józefowie 554
Przetarg na: Modernizację oczyszczalni ścieków w Józefowie Urząd Miejski w Józefowie 1352
Przetarg na: Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Borowina i Józefów Urząd Miejski w Józefowie 836
Przetarg na: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych Urząd Miejski w Józefowie 577
Zapytanie ofertowe na: Zwalczanie śliskości na drogach gminnych i wewnętrznych Urząd Miejski w Józefowie 379
Zapytanie ofertowe na: Odśnieżanie dróg gminnych i wewnętrznych w sezonie zimowym 2016/2017 Urząd Miejski w Józefowie 306
Przetarg na: Dostawę fabrycznie nowego autobusu dla WTZ w Józefowie Urząd Miejski w Józefowie 256
Zapytanie ofertowe na: Wycięcie drzew i uporządkowanie terenu po wycince Urząd Miejski w Józefowie 575
Zapytanie ofertowe na: Termomodernizację budynku remizy OSP w Górnikach Urząd Miejski w Józefowie 478
Zapytanie ofertowe na: Wsparcie eksperckie i merytoryczne Urząd Miejski w Józefowie 609
Zapytanie ofertowe na: Dowożenie uczniów do szkół w roku szkolnym 2016/2017 Urząd Miejski w Józefowie 1095
Zapytanie ofertowe na: Wykonanie podbudowy tłuczniowej drogi gminnej Urząd Miejski w Józefowie 1177
Przetarg na: Modernizację dróg gminnych zlokalizowanych na terenie gminy Józefów Urząd Miejski w Józefowie 1006
Przetarg na: Przebudowę trasy turystyczno-gospodarczej na odcinku Borowina - Hamernia Urząd Miejski w Józefowie 1622
Przetarg na: Wykonanie technologii uzdatniania wody oraz wyłożenie mozaiką niecki fontanny Urząd Miejski w Józefowie 1686
Przetarg na: Przebudowę dróg gminnych zlokalizowanych na terenie gminy Józefów Urząd Miejski w Józefowie 1519
Zapytanie ofertowe na: Organizację EKO 2016 MOK Józefów 6345
Zapytanie ofertowe na: Wykonanie podziału geodezyjnego działki i wykonanie mapy do celów projektowych Urząd Miejski w Józefowie 925
Zapytanie ofertowe na: Prowadzenie monitoringu skladowiska odpadów innych niż Niebezpieczne i Obojętne Urząd Miejski w Józefowie 590
Zapytanie ofertowe na: Dostawę i montaż wyposażenia na potrzeby dziennego domu "Senior Wigor" w Józefowie Urząd Miejski w Józefowie 745
Przetarg na: Budowę ciągu pieszo-jezdnego na cmentarzu komunalnym w Józefowie Urząd Miejski w Józefowie 704
Zapytanie ofertowe na: Budowę grobowców komorowych dwumiejscowych Urząd Miejski w Józefowie 793
Przetarg nieograniczony na: Dostawę energii elektrycznej Urząd Miejski w Józefowie 577
Zapytanie ofertowe na: Odśnieżanie dróg gminnych i wewnętrznych w sezonie zimowym 2015/2016 Urząd Miejski w Józefowie 726
Przetarg na: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych Urząd Miejski w Józefowie 583
Przetarg na: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych Urząd Miejski w Józefowie 794
Zapytanie ofertowe na: Obsługę prawną na rzecz Gminy Józefów Urząd Miejski w Józefowie 1151
Przetarg na: Budowę ogrodzenia frontowego cmentarza komunalnego w Jozefowie Urząd Miejski w Józefowie 867
Zapytanie ofertowe na: Obsługę prawną na rzecz Gminy Józefów Urząd Miejski w Józefowie 1398
Przetarg na: Modernizacja remizy OSP w Józefowie na dzienny dom Senior Wigor Urząd Miejski w Józefowie 971
Przetarg na: Modernizacja remizy OSP w Józefowie na dzienny dom Senior Wigor Urząd Miejski w Józefowie 1093
Zapytanie ofertowe na: Dowożenie uczniów do szkół w roku szkolnym 2015/2016 Urząd Miejski w Józefowie 993
Przetarg na: Modernizacja remizy OSP w Józefowie na dzienny dom Senior Wigor Urząd Miejski w Józefowie 1131
Zapytanie ofertowe na: Zakup i dostawę fabrycznie nowego samochodu osobowego dla Zakłdau Wodociągów w Józefowie Urząd Miejski w Józefowie 1652
Przetarg na: Zmianę sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku SP w Józefowie na Schronisko Młodzieżowe - branża budowlana Urząd Miejski w Józefowie 922
Zapytanie ofertowe na: Wykonanie audytów energetycznych budynków użyteczności publicznej Urząd Miejski w Józefowie 1738
Zapytanie ofertowe na: Remont-modernizację drogi gminnej Długi Kąt - Górniki Urząd Miejski w Józefowie 1176
Zapytanie ofertowe na: Wymianę drzwi wewnętrznych w budynku WTZ w Józefowie Urząd Miejski w Józefowie 1089
Zapytanie ofertowe na: Budowę ogrodzenia budynku synagogi w miejscowości Józefów Urząd Miejski w Józefowie 1131
Zapytanie ofertowe na: Dostawę i montaż krawężników ulicznych przy ulicy Źródlanej w Józefowie Urząd Miejski w Józefowie 1023
Zapytanie ofertowe na: Budowę ogrodzenia budynku synagogi w Józefowie wraz z przebudową chodnika Urząd Miejski w Józefowie 1123
Przetarg na: Zmianę sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku SP w Józefowie na Schronisko Młodzieżowe - branża sanitarna Urząd Miejski w Józefowie 840
Zapytanie ofertowe na: Budowa linii elektroenergetycznej kablowej nn oświetlenia ulicznego w miejscowości Górecko Kościelne Urząd Miejski w Józefowie 855
Zapytanie ofertowe na: Na wykonanie operatu szacunkowego Urząd Miejski w Józefowie 1373
Przetarg na: Dostawę i montaż mebli dla MBP w Józefowie Urząd Miejski w Józefowie 1012
Przetarg na: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych Urząd Miejski w Józefowie 937
Inwestycje Gminne