Polish Czech English Estonian French German Italian Russian Slovak Ukrainian
Pokaż # 
Tytuł Autor Odsłony
Przetarg na: Przebudowę części świetlicy w miejscowości Długi Kąt- Osada na Klub Senior Plus Urząd Miejski w Józefowie 83
Zapytanie ofertowe na: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego Urząd Miejski w Józefowie 171
Przetarg na: Przebudowę części świetlicy w miejscowości Długi Kąt- Osada na Klub Senior Plus Urząd Miejski w Józefowie 240
Zapytanie ofertowe na: Dostawę i montaż krawężników ulicznych Urząd Miejski w Józefowie 228
Zapytanie ofertowe na: Wykonanie podbudowy tłuczniowej na drogach gminnych Urząd Miejski w Józefowie 211
Przetarg na: Przebudowę części świetlicy w miejscowości Długi Kąt- Osada na Klub Senior Plus Urząd Miejski w Józefowie 274
Zapytanie ofertowe na: Usuwanie wyrobów zawierających azbest Urząd Miejski w Józefowie 256
Zapytanie ofertowe na: Modernizację dróg gminnych w miejscowościach Józefów i Długi Kąt - Osada Urząd Miejski w Józefowie 389
Przetarg na: Termomodernizację sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Majdanie Nepryskim Urząd Miejski w Józefowie 393
Zapytanie ofertowe na: Podwieszenie przewodu oświetlenia ulicznego wraz z oprawami oświetleniowymi na słupach Urząd Miejski w Józefowie 437
Zapytanie ofertowe na: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru - 14.02.2017 r. Urząd Miejski w Józefowie 576
Zapytanie ofertowe na: Organizację EKO 2017 MOK Józefów 1025
Zapytanie ofertowe na: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru Urząd Miejski w Józefowie 499
Przetarg na: Dostawę fabrycznie nowego autobusu dla WTZ w Józefowie Urząd Miejski w Józefowie 502
Przetarg na: Modernizację oczyszczalni ścieków w Józefowie Urząd Miejski w Józefowie 930
Przetarg na: Modernizację oczyszczalni ścieków w Józefowie Urząd Miejski w Józefowie 1900
Przetarg na: Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Borowina i Józefów Urząd Miejski w Józefowie 1075
Przetarg na: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych Urząd Miejski w Józefowie 1004
Zapytanie ofertowe na: Zwalczanie śliskości na drogach gminnych i wewnętrznych Urząd Miejski w Józefowie 519
Zapytanie ofertowe na: Odśnieżanie dróg gminnych i wewnętrznych w sezonie zimowym 2016/2017 Urząd Miejski w Józefowie 444
Przetarg na: Dostawę fabrycznie nowego autobusu dla WTZ w Józefowie Urząd Miejski w Józefowie 410
Zapytanie ofertowe na: Wycięcie drzew i uporządkowanie terenu po wycince Urząd Miejski w Józefowie 720
Zapytanie ofertowe na: Termomodernizację budynku remizy OSP w Górnikach Urząd Miejski w Józefowie 628
Zapytanie ofertowe na: Wsparcie eksperckie i merytoryczne Urząd Miejski w Józefowie 761
Zapytanie ofertowe na: Dowożenie uczniów do szkół w roku szkolnym 2016/2017 Urząd Miejski w Józefowie 1284
Zapytanie ofertowe na: Wykonanie podbudowy tłuczniowej drogi gminnej Urząd Miejski w Józefowie 1356
Przetarg na: Modernizację dróg gminnych zlokalizowanych na terenie gminy Józefów Urząd Miejski w Józefowie 1119
Przetarg na: Przebudowę trasy turystyczno-gospodarczej na odcinku Borowina - Hamernia Urząd Miejski w Józefowie 1785
Przetarg na: Wykonanie technologii uzdatniania wody oraz wyłożenie mozaiką niecki fontanny Urząd Miejski w Józefowie 1812
Przetarg na: Przebudowę dróg gminnych zlokalizowanych na terenie gminy Józefów Urząd Miejski w Józefowie 1663
Zapytanie ofertowe na: Organizację EKO 2016 MOK Józefów 6744
Zapytanie ofertowe na: Wykonanie podziału geodezyjnego działki i wykonanie mapy do celów projektowych Urząd Miejski w Józefowie 1046
Zapytanie ofertowe na: Prowadzenie monitoringu skladowiska odpadów innych niż Niebezpieczne i Obojętne Urząd Miejski w Józefowie 691
Zapytanie ofertowe na: Dostawę i montaż wyposażenia na potrzeby dziennego domu "Senior Wigor" w Józefowie Urząd Miejski w Józefowie 919
Przetarg na: Budowę ciągu pieszo-jezdnego na cmentarzu komunalnym w Józefowie Urząd Miejski w Józefowie 825
Zapytanie ofertowe na: Budowę grobowców komorowych dwumiejscowych Urząd Miejski w Józefowie 912
Przetarg nieograniczony na: Dostawę energii elektrycznej Urząd Miejski w Józefowie 725
Zapytanie ofertowe na: Odśnieżanie dróg gminnych i wewnętrznych w sezonie zimowym 2015/2016 Urząd Miejski w Józefowie 847
Przetarg na: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych Urząd Miejski w Józefowie 697
Przetarg na: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych Urząd Miejski w Józefowie 897
Zapytanie ofertowe na: Obsługę prawną na rzecz Gminy Józefów Urząd Miejski w Józefowie 1260
Przetarg na: Budowę ogrodzenia frontowego cmentarza komunalnego w Jozefowie Urząd Miejski w Józefowie 975
Zapytanie ofertowe na: Obsługę prawną na rzecz Gminy Józefów Urząd Miejski w Józefowie 1522
Przetarg na: Modernizacja remizy OSP w Józefowie na dzienny dom Senior Wigor Urząd Miejski w Józefowie 1080
Przetarg na: Modernizacja remizy OSP w Józefowie na dzienny dom Senior Wigor Urząd Miejski w Józefowie 1193
Zapytanie ofertowe na: Dowożenie uczniów do szkół w roku szkolnym 2015/2016 Urząd Miejski w Józefowie 1089
Przetarg na: Modernizacja remizy OSP w Józefowie na dzienny dom Senior Wigor Urząd Miejski w Józefowie 1245
Zapytanie ofertowe na: Zakup i dostawę fabrycznie nowego samochodu osobowego dla Zakłdau Wodociągów w Józefowie Urząd Miejski w Józefowie 1762
Przetarg na: Zmianę sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku SP w Józefowie na Schronisko Młodzieżowe - branża budowlana Urząd Miejski w Józefowie 1018
Zapytanie ofertowe na: Wykonanie audytów energetycznych budynków użyteczności publicznej Urząd Miejski w Józefowie 1846
Inwestycje Gminne