Polish Czech English Estonian French German Italian Russian Slovak Ukrainian

Konkurs ofert dla NGO

Pokaż # 
Tytuł Autor Odsłony
Otwarty konkurs ofert na wykonanie przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy w roku 2020 - Promocja czytelnictwa w MBP Józefów Urząd Miejski w Józefowie 24
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2020 roku: Usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej Urząd Miejski w Józefowie 426
Otwarty konkurs ofert na wykonanie przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych w roku 2020 Urząd Miejski w Józefowie 411
Otwarty konkurs ofert na wykonanie przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy w roku 2020 Urząd Miejski w Józefowie 383
Wzór oferty na realizację zadania publicznego Urząd Miejski w Józefowie 361
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Józefów z organizacjami pozarządowymi za 2018 r. Urząd Miejski w Józefowie 915
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Józefów z organizacjami pozarządowymi za 2017 r. Urząd Miejski w Józefowie 410
Informacja Burmistrza Józefowa o wpłynięciu oferty na realizację zadania publicznego pn. Budowa wiaty turystycznej w Józefowie Urząd Miejski w Józefowie 984
Otwarty konkurs ofert na wykonanie przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych w roku 2019 Urząd Miejski w Józefowie 1532
Otwarty konkurs ofert na wykonanie przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy w roku 2019 Urząd Miejski w Józefowie 1313
Wyniki otwartego konkursu ofert z dnia 16 maja 2018 r. Urząd Miejski w Józefowie 1405
Otwarty konkurs ofert na wykonanie przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych w roku 2018 Administrator 1653
Informacja Burmistrza Józefowa o wpłynięciu oferty na realizację zadania publicznego pn. "Józefowskie delfiny" Urząd Miejski w Józefowie 1843
Otwarty nabór partnerów p.n.: "Obsługa Rodzinnych Domów Pomocy w Józefowie" Urząd Miejski w Józefowie 1834
Wyniki otwartych konkursów ofert w roku 2018 Urząd Miejski w Józefowie 1797
Otwarty konkurs ofert na wykonanie przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych w roku 2018 Urząd Miejski w Józefowie 1568
Otwarty konkurs ofert na wykonanie przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy w roku 2018 Urząd Miejski w Józefowie 1132
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Józefów z organizacjami pozarządowymi za 2016 r. Urząd Miejski w Józefowie 1153
Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego Urząd Miejski w Józefowie 1128
Informacja Burmistrza Józefowa o złożeniu oferty na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym Urząd Miejski w Józefowie 1093
II Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych w roku 2017 Urząd Miejski w Józefowie 1605
Informacja Burmistrza Józefowa o złożeniu oferty na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym Urząd Miejski w Józefowie 1784
Informacja Burmistrza Józefowa o złożeniu oferty na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym Urząd Miejski w Józefowie 1631
Wyniki otwartego konkursy ofert Urząd Miejski w Józefowie 1601
Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych w roku 2017 Urząd Miejski w Józefowie 1664
Informacja Burmistrza Józefowa z dnia 28.12.2015 r. Urząd Miejski w Józefowie 2483
III Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych w roku 2016 Urząd Miejski w Józefowie 2710
II Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych w roku 2016 Urząd Miejski w Józefowie 2780
Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych w roku 2016 Urząd Miejski w Józefowie 1963
III Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych w roku 2015 Urząd Miejski w Józefowie 2554
Inwestycje Gminne