Polish Czech English Estonian French German Italian Russian Slovak Ukrainian

Posiłki i żywność w okresie epidemii

W związku z ogłoszeniem stanu epidemii i wydłużeniem okresu zamknięcia placówek oświatowych Gmina Józefów organizuje dostawy posiłków dla osób, objętych kwarantanną domową. Od poniedziałku 23 marca mogą z niej korzystać uczniowie miejscowych szkół oraz osoby starsze, samotne i niepełnosprawne, nie tylko spełniające kryterium dochodowe, które uprawnia do świadczeń z zakresu pomocy społecznej.

Posiłki i żywność w okresie epidemiiPosiłki są dostarczane do poszczególnych miejscowości w czterech turach. Mieszkańcy wsi Stanisławów, Górniki i Szopowe będą je otrzymywać od 12.00 do 14.00; do Brzezin, Tarnowoli, Majdanu Kasztelańskiego i Górecka Starego posiłki są dowożone między 13.00 a 15.00; do miejscowości Majdan Nepryski, Samsonówka, Tartak Długi Kąt, Długi Kąt Osada, Długi Kąt, Siedliska i Hamernia - od 11.00 do 13.00, a do Józefowa i Borowiny - między 11.00 a 14.00.

- Zwykle samorząd finansuje część kosztów posiłków dla uczniów, ale teraz obowiązek ten spadł na rodziny. W tym trudnym czasie chcemy odciążyć domowe budżety z takich wydatków organizując wsparcie m.in. w postaci dowożenia gotowych posiłków, które przygotowuje jedna z naszych spółdzielni socjalnych - wyjaśnia rozmowie z Informacyjną Agencją Samorządową Burmistrz Józefowa Roman Dziura.

Wsparcie dla uczniów szkół podstawowych w Józefowie, Majdanie Nepryskim, Górecku Starym i Stanisławowie odbywa się według zasad obowiązujących w szkole, bez doliczenia kosztów transportu i opakowań jednorazowych. Uczniowie, którzy płacili za posiłki w szkole muszą jedynie potwierdzić zainteresowanie tą formą pomocy telefonicznie lub mailowo u swoich wychowawców lub w sekretariacie szkoły.

W ten sposób samorząd wspiera również mieszkańców, którzy znajdują się w trudnej sytuacji finansowej. Te osoby powinny się skontaktować z MOPS. Ośrodek sprawdzi czy spełniają warunki, uprawniające do skorzystania z nieodpłatnych posiłków. Można to zrobić telefonicznie pod numerem: 84 68 78 398.

Bez względu na dochody posiłki mogą także zamawiać osoby starsze i samotne. Mogą to zgłaszać do sołtysów lub radnych, którzy przekażą te informacje do ośrodka pomocy społecznej. Koszt dwudaniowego posiłku, czyli zupy i drugiego dania to 10 złotych.

Inwestycje Gminne