Polish Czech English Estonian French German Italian Russian Slovak Ukrainian

Projekt edukacyjny z Modelem! - SP Józefów

Kontynuujemy realizację projektu edukacyjnego "Znamy drogi do wolności, wyznaczamy swoje do przyszłości" dofinansowanego przez firmę MODEL z Biłgoraja. Za nami rajd rowerowy do Krasnobrodu szlakami walk powstańców styczniowych, pierwsze wywiady z mieszkańcami i poszukiwania pamiątek i replik z tamtego okresu. Stworzona została szkolna biblioteczka e-booków  wierszy Romanowskiego. Uczniowie pod kierunkiem pana Krzysztofa Nowickiego i pani Elżbiety Olędzkiej zaprojektowali i opracowali wirtualną mapę "Bitwy i potyczki stoczone w czasie powstania styczniowego przez oddział Marcina Borelowskiego "Lelewela". Działamy dalej, przed nami jeszcze sporo wyzwań.

Inwestycje Gminne