Polish Czech English Estonian French German Italian Russian Slovak Ukrainian

W najmniejszym, skromnym kwiatku jest dziecięce wdzięczne serce - SP Józefów

Dzień Edukacji NarodowejKolejny rok szkolny i znów nadszedł dzień 14 października, czyli Dzień Edukacji Narodowej, potocznie zwany Dniem Nauczyciela. Z tej okazji nie było w tym dniu zajęć dydaktycznych, a licznie zgromadzeni w sali gimnastycznej uczniowie wspólnie z nauczycielami, pozostałymi pracownikami szkoły, rodzicami oraz zaproszonymi gośćmi obejrzeli okolicznościową akademię. Uroczystość rozpoczął przewodniczący samorządu uczniowskiego dziękując wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły, m.in. za trud codziennej pracy, cierpliwość, wyrozumiałość, życzliwość i wszelką pomoc. Następnie pani dyrektor Edyta Nieśpiał złożyła najserdeczniejsze życzenia oraz wręczyła nagrody przyznane przez Burmistrza Józefowa pani Aleksandrze Kusztykiewicz, pani Ewie Buczkowskiej, pani Krystynie Mielniczek i panu Krzysztofowi Bazanowi oraz nagrody Dyrektora pani Joannie Krasce, pani Alicji Góra, pani Elżbiecie Olędzkiej pani Alicji Biszczanik, panu Tomaszowi Kukiełce, pani Marcie Ostasz i pani Halinie Kasprzyk. Wdzięczność nauczycielom i wszystkim pracownikom szkoły za trud wkładany w edukację i wychowanie dzieci wyraziła również Przewodnicząca Rady Rodziców pani Marta Rogowska.

W części artystycznej nie zabrakło podziękowań oraz życzeń skierowanych do nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi wyrażonych wierszem, piosenką, a także krótkim żartem. W wyjątkowy sposób, bo poprzez piękny i efektowny taniec wyrazili swoją wdzięczność uczniowie klasy drugiej. Do słów podziękowań dołączono także słodki upominek i kwiatka.

Uczniowie z bardzo dużym zaangażowaniem włączyli się w przygotowanie uroczystości. Współtworzyli scenariusz wykazując się pomysłowością, a także chętnie zaprezentowali swoje talenty i umiejętności.

Dzień Edukacji Narodowej Dzień Edukacji Narodowej Dzień Edukacji Narodowej
Inwestycje Gminne