Polish Czech English Estonian French German Italian Russian Slovak Ukrainian

Pierwsze posiedzenia obwodowych komisji wyborczych

INFORMACJA

Wybory parlamentarneNa podstawie art. 182§9 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks Wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684) w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. Komisarz Wyborczy w Zamościu II zwołuje pierwsze posiedzenia obwodowych komisji wyborczych na dzień 26 września 2019 r.  które odbędą się w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Józefowie nr 12 I piętro.

o godz. 9:00

  • Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1 w Józefowie
  • Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2 w Józefowie
  • Obwodowa Komisja Wyborcza nr 3 w Józefowie
  • Obwodowa Komisja Wyborcza nr 4 w Majdanie Nepryskim

o godz. 10:30

  • Obwodowa Komisja Wyborcza nr 5 w Stanisławowie
  • Obwodowa Komisja Wyborcza nr 6 w Górecku Starym
  • Obwodowa Komisja Wyborcza nr 7 w Górnikach
  • Obwodowa Komisja Wyborcza nr 8 w Długim Kącie-Osada

Zgodnie z UCHWAŁĄ NR 139/2019 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie regulaminów okręgowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej na pierwszym posiedzeniu komisja wybiera ze swego składu przewodniczącego komisji oraz jego zastępcę; omawia swoje zadania i tryb pracy, a także obowiązki i uprawnienia osób wchodzących w jej skład; ustala zadania do dnia wyborów, w tym związane z przygotowaniem lokalu wyborczego, odbiorem i zabezpieczeniem kart do głosowania i nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a, formularzy protokołu, spisu wyborców, pieczęci komisji, obwieszczeń i innych materiałów.

Inwestycje Gminne