Polish Czech English Estonian French German Italian Russian Slovak Ukrainian

Jak skorzystać z dotacji i pożyczek

Eksperci Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego odwiedzają kolejne gminy, by wyjaśniać jak można pozyskać dofinansowanie na odnawialne źródła energii i zwiększenie efektywności energetycznej budynków. W tym tygodniu będą w Józefowie, a mieszkańcy miasta i gminy będą mogli skorzystać z ich porad w piątek 20 września o 16.00 w miejscowym ośrodku kultury.

Jak skorzystać z dotacjiPrzedstawiciele samorządu wojewódzkiego będą przekazywać informacje o trzech programach - "Mój prąd", "Agroenergia" i "Czyste powietrze", z których mogą korzystać zarówno właściciele domów jednorodzinnych, jak i osoby prowadzące działalność rolniczą.

Program "Mój prąd" jest skierowany do gospodarstw domowych szczególnie na terenach słabiej zurbanizowanych. Jego głównym celem jest zwiększenie produkcji energii z mikroźródeł fotowoltaicznych, a dofinansowanie może wynieść do połowy kosztów budowy instalacji o mocy od 2 do 10 kW.

"Agroenergia" to program dla rolników, z którego mogą otrzymać wsparcie na fotowoltaikę, małe elektrownie wiatrowe oraz wodne.

Z pieniędzy zapisanych w programie "Czyste powietrze" można sfinansować m.in. wymianę starych pieców węglowych na gazowe, docieplać budynki, wymieniać okna i drzwi albo montować popularne solary czy inne instalacje, wykorzystujące odnawialne źródła energii. Ta propozycja jest skierowana do właścicieli i współwłaścicieli zarówno już istniejących, jak i nowo budowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

Na więcej informacji o tym na jaką pomoc można liczyć, z których programów najlepiej skorzystać i jakie warunki trzeba spełniać, by otrzymać dofinansowanie, można liczyć podczas piątkowego spotkania.

Na zlecenie Urzędu Miejskiego w Józefowie: www.ias24.eu

Inwestycje Gminne