Polish Czech English Estonian French German Italian Russian Slovak Ukrainian

XXIII Rajd pieszy im. Profesora Józefa Jóźwiaka - SP Józefów

XXIII RAJD IM. PROFESORA JÓZEFA JÓŹWIAKA
20 - 21 września 2019 roku

Regulamin rajdu:
Rajd pieszy im. Profesora Józefa Jóźwiaka wiedzie  najciekawszymi krajobrazowo i historycznie szlakami Roztocza. Tegoroczny XXIII rajd przebiega m.in. przez:

 • Hamernię, Rezerwat "Czartowe Pole",
 • Górecko Kościelne -  Aleję dębów – Linię św. Stanisława,
 • szlak walk partyzantów, makietę szpitala polowego "665", ziemiankę Konrada Bartoszewskiego "Wira".

1. Organizatorzy:

 • Stowarzyszenie Wychowanków Liceum Ogólnokształcącego w Józefowie,
 • Szkoła Podstawowa im. Mieczysława Romanowskiego w Józefowie.

2. Współorganizatorzy:

 • Urząd Miejski w Józefowie,
 • Nadleśnictwo Józefów.

3. Cele rajdu:

 • popularyzacja szlaków pieszych Roztocza,
 • promocja turystyki pieszej,
 • zachęcanie do aktywnego  spędzania czasu wolnego,
 • integracja młodzieży szkolnej,
 • wspomnienie Profesora Jóźwiaka - wieloletniego nauczyciela LO w Józefowie, miłośnika przyrody i pieszych wędrówek.

4. Termin i miejsce rajdu:

 • termin: 20 - 21 września (piątek, sobota) 2019 r.
 • miejsce: Szkoła Podstawowa im. Mieczysława Romanowskiego w Józefowie., szlaki piesze Roztocza, Hamernia, Górecko Kościelne.

5. Program rajdu:

DZIEŃ I 20.09.2019 r. (piątek)

 • 8:00 Msza Święta.
 • 9:00 Otwarcie rajdu (zbiórka uczestników, czynności organizacyjne, wspomnienie Profesora, prezentacja piosenek turystycznych w wykonaniu uczniów SP.
 • 10:00 Wyjazd dzieci i młodzieży szkolnej autokarem na trasę rajdu do Hamerni.
 • 10:00 Wyjście na trasę rajdu do Hamerni (grupa absolwentów, miłośników rajdu i zaproszonych gości).
 • 10:30 Zwiedzanie "Ścieżki przyrodniczo- dydaktycznej", posiłek (grochówka rajdowa) i konkurs: "Powstanie styczniowe na terenie gminy Józefów".  
 • 12:30 Powrót  autokarem do Józefowa grupy najmłodszych uczestników (klasy I- IV).
 • 14:30 Powrót  pieszo "Szlakiem Krawędziowym" uczniów klas V- VIII (5 km).
 • 16:30 Powrót  autokarem do Józefowa grupy starszych uczestników.
 • 18:00 Ognisko dla absolwentów szkoły i zaproszonych gości – pieczenie kiełbasek.

Pierwszego dnia przewiduje się uczestnictwo ok. 150 osób – uczniów szkół z terenu gminy Józefów,  uczestników WTZ, wychowanków liceum z całej Polski oraz mieszkańców Józefowa i okolic.

Organizatorzy zapewniają opiekę przewodników na trasie, posiłki i poczęstunek, zgodnie z harmonogramem (rajdowa grochówka na "Czartowym Polu", kiełbaski na ognisko dla absolwentów szkoły i zaproszonych gości ), znaczki okolicznościowe, noclegi dla przyjezdnych uczestników rajdu (wychowankowie szkoły i zaproszeni goście).

DZIEŃ II 21.09.2019 r. (sobota):

 • 10:00 Zbiórka uczestników rajdu na placu przy schronisku szkolnym, ul. Broniewskiego 14.
 • 10:15 Wyjazd do Górecka Kościelnego.
 • 10:30 – 14:30 Przejście trasą pieszą: Górecko Kościelne - Aleja dębów- Linia św. Stanisława-  Szlak walk partyzantów - Makieta szpitala polowego "665"- ziemianka Konrada Bartoszewskiego "Wira"- Dąbrowa - Górecko Kościelne (około 9 km).
 • 14:30 Posiłek regeneracyjny w karczmie w Górecku Kościelnym.
 • 16:00 Powrót do Józefowa autokarem.
 • 18:00 Ognisko dla wychowanków liceum i zaproszonych gości i pieczenie kiełbasek (na placu szkolnym).

W drugim dniu rajdu przewiduje się udział ok. 50 osób. Organizatorzy zapewniają przejazd autokarem do Górecka Kościelnego oraz z Górecka Kościelnego do Józefowa, opiekę przewodnika, posiłki zgodnie z harmonogramem ( obiad w Karczmie w Górecku Kościelnym, kiełbaski na ognisku) oraz noclegi dla przyjezdnych gości.

6. Zgłoszenia oraz informacje organizacyjne dla uczestników:

 • Rajd jest otwarty dla wszystkich miłośników pieszych wędrówek po Roztoczu. Odbędzie się bez względu na pogodę. W przypadku rezygnacji z rajdu wpisowe nie będzie zwracane.
 • Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za zachowanie i bezpieczeństwo osób niezgłoszonych i niezapisanych na listy uczestników, a dołączających się samowolnie do rajdu.
 • Odpowiedzialność za udział w rajdzie młodzieży szkolnej ponoszą opiekunowie grup.
 • Uczniów szkół podstawowych zapraszamy do uczestnictwa w konkursie wiedzy: "Powstanie styczniowe na terenie gminy Józefów".   

Opłaty:
I dzień:

 • uczniowie: 5 zł, uczestnicy WTZ: 5 zł
 • pozostali uczestnicy: 25 zł (studenci 15 zł)

II dzień

 • wszyscy uczestnicy: 50 zł

W ramach opłaty zapewniamy: znaczek rajdu, 1 posiłek regeneracyjny każdego dnia, transport, opiekę przewodników, możliwość zdobycia nagród w konkursie wiedzy.

 • warunkiem uczestnictwa w rajdzie jest zgłoszenie w nim udziału do 17 września (wtorek) przez podanie danych osobowych (imię i nazwisko) oraz dokonanie opłaty, (grupy szkolne - kserokopie karty wycieczki z pieczątką i podpisem dyrektora szkoły);
 • zgłoszenia udziału w rajdzie przyjmują: sekretariat SP w Józefowie, ul. Górnicza 14, tel./fax 84 6878079, Krystyna Mielniczek;
 • zapisanie na listę uczestników rajdu jest potwierdzeniem zapoznania się z niniejszym regulaminem  i zobowiązaniem do przestrzegania jego postanowień;
 • młodzież szkolna może uczestniczyć w rajdzie tylko w zorganizowanej grupie pod opieką nauczyciela lub innej upoważnionej osoby.

7. Obowiązki uczestników rajdu:

 • zapisanie się na listę uczestników rajdu i dokonanie wpłaty,
 • zapoznanie się i zaakceptowanie regulaminu rajdu,
 • przygotowanie odpowiedniej odzieży (także na wypadek deszczu),
 • podporządkowanie  zarządzeniom organizatorów rajdu,
 • przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych, ochrony środowiska, ruchu drogowego i Karty Turysty.

Ostateczna interpretacja postanowień regulaminu należy do organizatorów rajdu.

Zapraszamy!

Inwestycje Gminne