Przetarg na: Przebudowę dróg gminnych nr 109447L ul. Biłgorajska oraz nr 109460L ul. Wojska Polskiego w miejscowości Józefów


Treść ogłoszenia:

PrzetargOgłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Przebudowę dróg gminnych nr 109447L ul. Biłgorajska oraz nr 109460L ul. Wojska Polskiego w miejscowości Józefów.


Specyfikacja (SIWZ):

 
b_20_20_16777215_00_images_M_images_pdf.jpgSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia.

PrzetargZałącznik nr 1 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.

PrzetargZałącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

PrzetargZałącznik nr 3 - Oświadczenie - grupa kapitałowa.

PrzetargZałącznik nr 4 - Formularz ofertowy.

PrzetargZałącznik nr 5 - Wzór umowy.

PrzetargZałącznik nr 6 - Wykaz robót.

PrzetargZałącznik nr 7 - Zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia zasobów.

PrzetargZałącznik nr 8 - Oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków lokalnych.

PrzetargZałącznik nr 9 - Dokumentacja projektowa.

PrzetargZałącznik nr 10 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.

PrzetargZałącznik nr 11 - Przedmiar robót.

PrzetargZałącznik nr 12 - Projekt stałej organizacji ruchu.


Modyfikacje, wyjaśnienia, protesty:

 
b_16_16_16777215_00_images_M_images_pdf.gifZapytania i odpowiedzi do przetargu.


Wynik postępowania:

 
{DFInformacja z otwarcia ofert.

{DFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.