Polish Czech English Estonian French German Italian Russian Slovak Ukrainian

Zjazd absolwentów LO

W roku 75. rocznicy utworzenia szkoły Stowarzyszenie Wychowanków Liceum Ogólnokształcącego w Józefowie organizuje Zjazd Absolwentów. Spotkanie zaplanowane na połowę września będzie również okazją do uczczenia 25-lecia samego stowarzyszenia.

Zjazd absolwentów LOW programie jubileuszowych obchodów są wspomnieniowe spotkania, część artystyczna i bankiet. Główna uroczystość odbędzie się w piątek 13 września w Miejskim Ośrodku Kultury w Józefowie, a wieczorny bankiet jest planowany w Domu Weselnym "Kryształowa".

Organizatorzy ze stowarzyszenia wychowanków zapraszają nie tylko do spotkania i wspominania szkolnych lat, ale również rozmów o życiowych drogach, sukcesach i osiągnięciach, których doświadczyli absolwenci.

Osoby, które chcą wziąć udział w obchodach jubileuszu, mogą się w tej sprawie kontaktować z pomysłodawcami spotkania telefonicznie pod numerem: 606 619 017.

Na zlecenie Urzędu Miejskiego w Józefowie: www.ias24.eu

Inwestycje Gminne