Polish Czech English Estonian French German Italian Russian Slovak Ukrainian

Ostatnie zgłoszenia uczestników EKO-festiwalu

Zespoły i soliści m.in. z Warszawy, Krakowa i Biłgoraja są już na liście wykonawców tegorocznego Festiwalu Kultury Ekologicznej w Józefowie. Artyści, którzy chcą do nich dołączyć, mogą to zrobić tylko do najbliższego piątku. Konkursowe przesłuchania odbędą się 10 sierpnia.

Ostatnie zgłoszenia uczestników EKOZespoły będą mieć na swój występ 30 minut, a soliści o 10 minut mniej. W zgłoszeniu należy podać m.in. opis swojego występu, krótką charakterystykę zespołu bądź solisty i nazwę instytucji rekomendującej. Występy będzie oceniać profesjonalne jury, które dokona podziału nagród.

Kartę zgłoszeniową można pobrać ze strony: www.ejozefow.pl lub odebrać od organizatorów w Miejskim Ośrodku Kultury w Józefowie. Wypełnione formularze należy przesłać na adres: Miejski Ośrodek Kultury, ul. Krótka 9, 23-460 Józefów.

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 26 lipca, a wykonawcy, którzy zostaną zakwalifikowani do udziału w EKO-festiwalu zostaną o tym poinformowani do 31 lipca.

Na zlecenie Urzędu Miejskiego w Józefowie: www.ias24.eu

Inwestycje Gminne