Polish Czech English Estonian French German Italian Russian Slovak Ukrainian

Rekultywacja wysypiska śmieci

Nieczynne od kilku lat składowisko odpadów komunalnych w Józefowie zostanie zrekultywowane. Prace będą wykonywane w kilku etapach, z których pierwszy powinien się zakończyć jesienią tego roku.

Rekultywacja wysypiska śmieciSkładowisko w Józefowie było wykorzystywane od wielu lat, ale od 2014 roku odpady nie były już dostarczane w to miejsce, a w 2015 zapadła decyzja o jego zamknięciu.

Samorząd właśnie kończy przetarg na realizację pierwszej części robót, czyli m.in.: wykonanie studzienek odgazowujących, zagęszczenie a potem uformowanie odpadów oraz plantowanie terenu.

Firma, które podejmie się tego zadania powinna być wybrana najpóźniej na przełomie lipca i sierpnia, a termin wykonania robót jest wyznaczony na 20 września.

Na razie Gmina Józefów przygotowuje się do sfinansowania tego zadania wyłącznie z własnych pieniędzy, ale jednocześnie szuka możliwości pozyskania na ten cel środków zewnętrznych.

Na zlecenie Urzędu Miejskiego w Józefowie: www.ias24.eu

Inwestycje Gminne