Polish Czech English Estonian French German Italian Russian Slovak Ukrainian

Podsumowanie innowacji "Matematyka jest wszędzie" - SP Józefów

W nauczaniu matematyki oprócz uczenia wzorów, pojęć i algorytmów działań ważne jest stworzenie takiej sytuacji, aby uczniowie mieli również możliwość wykorzystania swojej wiedzy i umiejętności w praktyce. W tym celu w Szkole Podstawowej w Józefowie w ciągu bieżącego roku szkolnego realizowana była innowacja "Matematyka jest wszędzie" autorstwa pani Alicji Biszczanik. Program  miał za zadanie uświadomić uczniom, że matematyka jest użyteczna, bardzo pomaga w rozwiązywaniu problemów z życia codziennego i występuje w różnych jego dziedzinach. Można ją spotkać na etykietach różnych produktów, w banku, sklepowych promocjach, architekturze, a nawet fizyce czy chemii.

Zgodnie z założeniem innowacji uczniowie przez cały rok szkolny uczestniczyli w specjalnie zorganizowanych, cotygodniowych zajęciach pozalekcyjnych w szkole oraz w terenie. Ponadto uczestniczyli w lekcji matematyki w lokalnym sklepie "Stokrotka" oraz w sklepie budowlanym "Mrówka" ćwicząc umiejętność obliczeń pamięciowych, porównywania ułamków dziesiętnych i szacowania kosztów zakupów. Czytali także etykiety na poszczególnych farbach zwracając uwagę na ich pojemność i wydajność. Porównywali ceny paneli podłogowych zwracając uwagę na powierzchnię krycia podłogi jednego opakowania produktu.

Wykonali również kilka projektów towarzyszących:

  • "Matematyka w kuchni",
  • "Szkolny pokaz eksperymentów fizyczno-chemicznych",
  • "Koszt remontu mojego pokoju",
  • "Nasza szkoła w liczbach i procentach",
  • "Nasza gmina w liczbach i procentach".

Jednym z realizowanych zadań było także uczenie dzieci przedsiębiorczości - głównego elementu rozwoju kompetencji ekonomicznych. Realizując to zadanie uczniowie zaplanowali i przeprowadzili kilka akcji sprzedaży słodkości w szkole w trakcie przerw międzylekcyjnych. Pozyskane w ten sposób fundusze przeznaczyli na integracyjne wyjście na pizzę oraz wyjazd do kręgielni w Zamościu.

W ramach realizacji innowacji odbyły się także trzy konkursy:

  • konkurs plastyczno-graficzny "Parkietaż – matematyczny design",
  • konkurs plastyczny "Matematyka jest wszędzie",
  • konkurs wiedzy i umiejętność matematycznych "Matematyka w praktyce".

Poprzez uczestnictwo w zorganizowanych konkursach uczniowie stali się pewniejsi siebie, pokonywali stres i nieśmiałość oraz ujawnili swoje talenty. Wielu z nich otrzymało dyplomy, wyróżnienia oraz nagrody rzeczowe.

Programem innowacji objęci byli uczniowie klasy V b oraz VI a. W wyniku wszystkich przeprowadzonych działań dostrzegli przydatność wiedzy matematycznej w życiu codziennym. Wzrósł ich poziom umiejętności stosowania wiedzy w rozwiązywaniu zadań o kontekście praktycznym. Nastąpił także wzrost zainteresowań przedmiotami ścisłymi.

Inwestycje Gminne