Polish Czech English Estonian French German Italian Russian Slovak Ukrainian

Międzynarodowa współpraca szkół w ramach programu eTwinning - SP Józefów

eTwinningNasza szkoła po raz kolejny włączyła się do międzynarodowej współpracy szkół w ramach programu eTwinning, działającego pod opieką Komisji Europejskiej i Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

Nauczyciele z różnych krajów świata komunikują się, realizują z dziećmi projekty, dzielą się pomysłami angażując uczniów i pokazując im korzyści płynące z nauki języka obcego.

Główne cele projektu to:

  • doskonalenie umiejętności komunikowania się i prezentowania zebranych informacji w języku angielskim,
  • pogłębienie wiedzy na temat innych krajów, ich tradycji i kultury.

Klasa IV a realizowała projekt "Exchanging by email" którego celem była:

  • prezentacja szkoły, klasy, miasta oraz kraju,
  • rozwijanie twórczego myślenia,
  • zachęcanie do pracy projektowej w grupach oraz wymiana doświadczeń.

W ramach projektu uczniowie klasy IV a wykonywali plakaty, opowiadali o sobie, miejscu zamieszkania i o swoim kraju. Pogłębili wiedzę na temat krajów biorących udział w projekcie, oglądali prezentacje, prace, filmiki wykonane przez uczniów z Francji, Portugalii, Finlandii i Turcji.

Koordynatorem projektu "Exchanging by email" był nauczyciel języka angielskiego Joanna Sitarz.

eTwinning eTwinning eTwinning
eTwinning eTwinning  
Inwestycje Gminne