Polish Czech English Estonian French German Italian Russian Slovak Ukrainian

Projekt eTwinning "Free time"/"Czas wolny" - SP Józefów

Projekt eTwinningUczniowie klasy III Szkoły Podstawowej w Józefowie uczestniczyli wraz ze szkołami partnerskimi z Danii, Turcji i Portugalii w projekcie edukacyjnym na platformie eTwinning pt. "Free time".

Projekt rozpoczął się pod koniec lutego i trwał do kwietnia 2019 r. pod kierunkiem Ewy Buczkowskiej. W tym projekcie uczniowie przedstawili siebie i to, co robią w wolnym czasie.

Główne założenia projektu:

  • międzynarodowa wymiana informacji w języku angielskim o sposobie spędzania czasu wolnego przez uczniów ze szkół partnerskich,
  • poznanie podobieństw i różnic w formach spędzania czasu poza szkołą,
  • przygotowanie przez uczniów plakatu o tym, jak spędzają swój wolny czas i zaprezentowanie go na TwinSpace,
  • doskonalenie umiejętności komunikowania się w języku angielskim,
  • rozwijanie umiejętności korzystania z technologii informacyjno- komunikacyjnych,
  • usprawnienie umiejętności językowych poprzez realizację wspólnych działań.

Założenia projektu świetnie wpisują się w podstawę programową oraz tematy, które realizowane są podczas zajęć edukacyjnych.

W marcu uczniowie przygotowali krótką prezentację klasy w formie piosenki pt. "Free time", która została nagrana i umieszczona na TwinSpace. W kolejnych tygodniach uczniowie poznawali, utrwalali słownictwo, struktury gramatyczne związane z czasem wolnym, hobby. Następnie przygotowali plakaty, które zaprezentowali na platformie dzieląc się swoimi upodobaniami z uczniami ze szkół partnerskich, a także przygotowali wystawę swoich prac na szkolnym korytarzu, która skłoniła uczniów naszej szkoły do czytania w języku angielskim. Poprzez eTwinning uczniowie klas III usłyszeli i dowiedzieli się o różnicach i podobieństwach między tym, jak dzieci w ich wieku spędzają czas poza szkołą, rozwinęli swoje kompetencje w zakresie języka angielskiego.

Projekt eTwinning Projekt eTwinning Projekt eTwinning
Inwestycje Gminne