Polish Czech English Estonian French German Italian Russian Slovak Ukrainian

Uroczyste rozdanie nagród w V Ogólnopolskim Konkursie Fotograficzno-Literackim "Zamknij w kadrze, opowiedz piórem" - SP Józefów

Zamknij w kadrze, opowiedz pióremGala podsumowująca kolejną edycję – już V Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficzno-Literackiego "Zamknij w kadrze, opowiedz piórem" odbyła się 30 maja. Na uroczystość przybyli laureaci nawet z Lublina czy Świdnika. Tradycją jest, że nagrodzeni prezentowali swoje teksty osobiście, natomiast ci, którzy nie mogli przybyć, nagrali swoje interpretacje głosowe utworów i wysłali filmy, dzięki czemu można było zobaczyć i usłyszeć wszystkich laureatów. Tym drugim nagrody zostaną przekazane pocztą. Natomiast obecni na sali otrzymali pamiątkowe statuetki, dyplomy i nagrody rzeczowe z rąk Zastępcy Burmistrza Józefowa Ryszarda Ostasza i pani dyrektor szkoły Edyty Nieśpiał. Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali także pokonkursową publikację, która powstała dzięki wsparciu finansowemu Nadleśnictwa Józefów, a opracowały ją panie Edyta Nieśpiał i Zofia Gaj-Radymiak. Można było też obejrzeć wystawę prezentującą zdjęcia i utwory nagrodzone w konkursie. Galę wzbogacił mini recital uczniów szkoły Natalii Szkałuby i Kacpra Szarowolca, którzy zaśpiewali piosenki związane z przyrodą i wędrówką. Duże wrażenie na przybyłych gościach zrobiła imponująca dekoracja sali gimnastycznej, która w tym roku imitowała wielki staw z pływającymi po nim kwiatami i boćkami brodzącymi przy brzegu.

63 prace nadesłane z różnych miejscowości w Polsce  oceniało jury w składzie: Krystyna Basińska, Gabriela Grabowska i Aleksander Papiernik, przyznając 7 nagród i 6 wyróżnień w trzech kategoriach wiekowych.

Czwartkową uroczystość, podsumowującą tegoroczny konkurs, przygotowały Edyta Nieśpiał, Beata Droździel, Jolanta Lal-Szkałuba, Elżbieta Kolaszyńska, Marta Ostasz, Zofia Gaj-Radymiak, Tomasz Kukiełka i Ewelina Skałecka.

Społeczność naszej szkoły bardzo serdecznie dziękuje za honorowy patronat nad konkursem:

 • Pani Teresie Misiuk Lubelskiemu Kuratorowi Oświaty
 • Panu Romanowi Dziurze Burmistrzowi Józefowa
 • Panu Stanisławowi Nawrockiemu Nadleśniczemu Nadleśnictwa Józefów
 • Panu Andrzejowi Tittenbrun Dyrektorowi Roztoczańskiego Parku Narodowego
 • oraz wszystkim sponsorom i partnerom konkursu:
 • Panu Jerzemu Hajdukowi Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Józefowie
 • Nadleśnictwu Józefów
 • Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Józefowie
 • Roztoczańskiemu Parkowi Narodowemu
 • Polskiemu Radiu Lublin
 • Tygodnikowi Nowa Gazeta Biłgorajska
Zamknij w kadrze, opowiedz piórem Zamknij w kadrze, opowiedz piórem Zamknij w kadrze, opowiedz piórem
Zamknij w kadrze, opowiedz piórem Zamknij w kadrze, opowiedz piórem Zamknij w kadrze, opowiedz piórem
Zamknij w kadrze, opowiedz piórem Zamknij w kadrze, opowiedz piórem Zamknij w kadrze, opowiedz piórem
Zamknij w kadrze, opowiedz piórem Zamknij w kadrze, opowiedz piórem Zamknij w kadrze, opowiedz piórem
Inwestycje Gminne