Polish Czech English Estonian French German Italian Russian Slovak Ukrainian

Badania rolnicze w wylosowanych gospodarstwach rolnych

Badania rolniczeZgodnie z Programem Badań Statystycznych Statystyki Publicznej na rok 2019 Główny Urząd Statystyczny realizuje badania rolnicze w wylosowanych gospodarstwach rolnych na terenie całego kraju.

Celem prowadzonych badań jest pozyskanie rzetelnych danych m.in. na potrzeby Wspólnej Polityki Rolnej, kształtowania polityki żywnościowej kraju, analizy zmian w produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz oceny ogólnej sytuacji w rolnictwie. Wyniki badań są wykorzystywane do oceny dotychczas stosowanych, jak i do kształtowania nowych narzędzi WPR i tworzą podstawę negocjacji w zakresie rodzaju i wielkości dotacji dla
rolnictwa.

W związku z powyższym uprzejmie proszę Pana Burmistrza o wsparcie realizowanej przez nasz Urząd kampanii informacyjnej poprzez umieszczenie na stronie internetowej plakatu przygotowanego przez pracowników Urzędu Statystycznego w Lublinie oraz o ewentualnie jego ekspozycję na terenie Urzędu Gminy.

Zależy nam na tym, by mieszkańcy odwiedzający Urząd lub korzystający z jego serwisu internetowego mogli zapoznać się z informacją na temat badań rolniczych. Więcej informacji na ich temat, metod realizacji oraz weryfikacji tożsamości ankieterów i teleankieterów jest na stronie internetowej GUS:

Jestem przekonany, że wsparcie Pana Burmistrza w promocji badań wpłynie na przyjazną postawę mieszkańców, zaś opracowane wyniki będą służyć społeczeństwu gminy i sprzyjać jej rozwojowi.

Z wyrazami szacunku
Dyrektor
dr Krzysztof Markowski

Inwestycje Gminne