Polish Czech English Estonian French German Italian Russian Slovak Ukrainian

Pielgrzymka wolontariuszy Caritas do Niepokalanowa - SP Józefów

Pielgrzymka wolontariuszy CaritasW sobotę 18 maja w 99 rocznicę urodzin Św. Jana Pawła II do Niepokalanowa przybyli  pracownicy, wolontariusze, a także dobroczyńcy i sympatycy Caritas z całej Polski. Pielgrzymka przebiegała pod hasłem "Kto uratuje świat jeśli nie ja". Byli tam również wolontariusze Szkolnego Koła CARITAS pod opieką p. Bernardy Hejzner – opiekuna SKC. Wspólnie dziękowaliśmy Bogu za wszystko, czego udało się dokonać w minionym roku.  Uroczystą Msza św. odprawił J.E. Księdz Biskup Wiesław Szlachetka, Przewodniczący Komisji Charytatywnej KEP. W koncelebrze udział wzięli dyrektorzy Caritas diecezjalnych w Polsce i Caritas Polska. Po Mszy św. odbyło się spotkanie wolontariuszy połączone z poczęstunkiem. Pielgrzymkę zakończyła wspólna Koronka w do Miłosierdzia Bożego. Po zakończonych uroczystościach udaliśmy się do Warszawy. Tam zwiedzaliśmy warszawskie łazienki. W drodze powrotnej do domu wstąpiliśmy do McDonald's. Po północy ok godz. 1.00 wszyscy szczęśliwie wrócili do swoich domów.

Pielgrzymka wolontariuszy Caritas Pielgrzymka wolontariuszy Caritas Pielgrzymka wolontariuszy Caritas
Pielgrzymka wolontariuszy Caritas Pielgrzymka wolontariuszy Caritas Pielgrzymka wolontariuszy Caritas
Pielgrzymka wolontariuszy Caritas Pielgrzymka wolontariuszy Caritas Pielgrzymka wolontariuszy Caritas
Inwestycje Gminne