Podsumowanie V Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficzno-Literackiego - SP Józefów

Podsumowanie V Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficzno-Literackiego