Postanowienie Nr 101/2019 Komisarza Wyborczego w Zamościu II z dnia 30 kwietnia 2019 r.

Wybory do PEPostanowienie Nr 101/2019 Komisarza Wyborczego w Zamościu II z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.