Komunikat Dyrektora Szkoły w sprawie egzaminów ósmoklasisty - SP Józefów

Przypominam, że egzamin ósmoklasisty odbędzie się według harmonogramu:

Zapraszam uczniów każdego dnia na godz. 8:00. Uczniowie dojeżdżający mogą dojechać autobusem szkolnym, tak jak w normalnym dniu pracy szkoły. Odwóz po egzaminach, tak jak po 5 godzinach lekcyjnych.

Dyrektor szkoły
Edyta Nieśpiał