Polish Czech English Estonian French German Italian Russian Slovak Ukrainian

Uczeń III klasy gimnazjum ze Szkoły Podstawowej w Józefowie laureatem konkursu chemicznego

Laureci konkursuMikołaj Kraczek z józefowskiego gimnazjum osiągnął najwyższe laury w przedmiotowym konkursie chemicznym organizowanym przez Lubelskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2018/2019 i zapewnił sobie celującą ocenę z chemii, zwolnienie z części egzaminu gimnazjalnego oraz preferencje w rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych. Na poszczególnych etapach konkursowych zmagań: szkolnym i okręgowym Mikołaj musiał wykazać się ogromną wiedzą oraz umiejętnościami chemicznymi daleko wybiegającymi poza podstawę programową z tego przedmiotu. Jak widać Mikołaj poradził sobie świetnie. Uczeń odbierze dyplom i nagrodę podczas uroczystej gali podsumowania konkursów przedmiotowych w Lublinie. Na uroczystość, która odbędzie się w maju, oprócz ucznia i jego nauczycielki, zaproszona jest także dyrektor szkoły, Edyta Nieśpiał.

Kacper Mielniczek z tej samej klasy także osiągnął sukces w kuratoryjnym konkursie fizycznym; zdobył tytuł finalisty, co także wiąże się z preferencjami w rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych i oczywiście otrzymaniem oceny celującej z tego przedmiotu.

Współautorką sukcesów obu uczniów jest nauczycielka chemii i fizyki, Krystyna Mielniczek.

Inwestycje Gminne