Polish Czech English Estonian French German Italian Russian Slovak Ukrainian

Uzupełniający komunikat dyrektora szkoły w sprawie akcji strajkowej pracowników oświaty - SP Józefów

Szanowni Państwo Rodzice
uczniów Szkoły Podstawowej im. Mieczysława Romanowskiego
w Józefowie!

StrajkOd 8 kwietnia 2019 r. (od dzisiaj) do odwołania, nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczne - akcja strajkowa pracowników oświaty. W dniu 9 kwietnia powyższa informacja zostanie zaktualizowana.

Uczniowie powinni przyjść do szkoły przygotowani do zajęć dydaktycznych. Jeżeli akcja strajkowa będzie kontynuowana, będą zorganizowane dla nich zajęcia opiekuńczo – wychowawcze zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć dydaktyczno-wychowawczych, w tym godzin pracy świetlicy, łącznie z zapewnieniem posiłku, jeżeli dziecko z niego korzysta.

UWAGA!!
Pomimo zagrożenia akcją strajkową egzaminy odbędą się w wyznaczonym terminie.

  • Egzamin gimnazjalny w dniach 10-12.04.2019 r.
  • Egzamin ósmoklasisty w dniach 15-17.04.2019 r.
Inwestycje Gminne