Polish Czech English Estonian French German Italian Russian Slovak Ukrainian

Dobrze Cię widzieć - SP Józefów

Dobrze Cię widzieć"Dobrze Cię widzieć" to ogólnopolska kampania społeczna realizowana w ramach projektu "Bezpieczna droga", której celem jest poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego w szczególności dzieci i młodzieży. W ramach projektu uczniowie klas I-VIII, otrzymali kamizelki odblaskowe. Zostały również przeprowadzone lekcje na podstawie przygotowanych w ramach akcji scenariuszy.

W klasach I-III został zrealizowany temat "Dobrze Cię widzieć po drugiej stronie ulicy", a w klasach IV-VIII "Dobrze Cię widzieć" - każdy z nas jest niepowtarzalny. Powyższe zajęcia miały na celu zbudowania pozytywnego obrazu siebie, doskonalenie umiejętności samooceny, zintegrowanie grupy dzieci, wdrażanie do dbania o bezpieczeństwo własne i innych.

Nad przebiegiem akcji w naszej szkole czuwali pedagodzy pani Jolanta Lal-Szkałuba oraz pan Rafał Knap.

Dobrze Cię widzieć Dobrze Cię widzieć Dobrze Cię widzieć
Dobrze Cię widzieć Dobrze Cię widzieć Dobrze Cię widzieć
Dobrze Cię widzieć Dobrze Cię widzieć Dobrze Cię widzieć
Dobrze Cię widzieć Dobrze Cię widzieć Dobrze Cię widzieć
Inwestycje Gminne