Polish Czech English Estonian French German Italian Russian Slovak Ukrainian

Rekrutacja dzieci do klasy I na rok szkolny 2019/2020 - SP Józefów

SZANOWNI RODZICE!

Trwają zapisy dzieci do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Mieczysława Romanowskiego w Józefowie na rok szkolny 2019/2020.

  • Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły, przyjmuje się z  urzędu. Podpisaną przez rodziców kartę zgłoszenia  należy złożyć w sekretariacie szkoły.
  • Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły (jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami) są przyjmowane na wniosek rodziców po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, na podstawie jednolitych kryteriów zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVIII/175/17 z dnia 30 marca 2017 r. Terminarz postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego określa Zarządzenie Nr 2 Burmistrza Józefowa z dnia 04 stycznia 2019 r. (załącznik)

Edyta Nieśpiał
Dyrektor Szkoły Podstawowej
im. Mieczysława Romanowskiego w Józefowie

Załączniki:

Inwestycje Gminne