Polish Czech English Estonian French German Italian Russian Slovak Ukrainian

Zaproszenie na spotkanie dla mieszkańców Osiedla Józefów Centrum

Zaproszenie na spotkaniePrzewodniczący Zarządu i Członkowie Zarządu Osiedla Józefów Centrum uprzejmie zapraszają mieszkańców Osiedla Józefów Centrum na zebranie, które odbędzie się w dniu 13 lutego 2019 r. (środa) o godz. 17:00 w sali konferencyjnej Miejskiego Ośrodka Kultury w Józefowie (wejście od Placu Wyzwolenia - Parku).

Cel zebrania:

  • Zgłaszanie potrzeb mieszkańców Osiedla Józefów Centrum w zakresie inwestycji, remontów i innych bieżących spraw. Zgłoszone potrzeby mieszkańców w formie wniosku zostaną przedłożone Radzie Miejskiej w Józefowie do zatwierdzenia jako kadencyjny budżet obywatelski na okres kadencyjny 2018-2023.

Wnioski można zgłaszać również telefonicznie pod numer tel. 728 385 647 do godz. 17:00 dnia 13 lutego 2019 r.

Z poważaniem
Przewodniczący Zarządu
Osiedla Józefów Centrum
/-/ Wiktoria Słupska

Inwestycje Gminne