Polish Czech English Estonian French German Italian Russian Slovak Ukrainian

Śladami historii i kultury ludowej Józefowa - MBP w Józefowie

Śladami historiiZ jakich elementów składa się tradycyjny strój biłgorajsko-tarnogrodzki, jakich ziół używano do wicia wianków na Boże ciało, jak się dawniej młóciło zboże? To tylko wybrane zadania, z którymi zmierzyli się uczestnicy gry terenowej "Śladami historii" w środę 10 października, którą Miejska Biblioteka Publiczna w Józefowie zorganizowała w ramach zadania "Rękodzieło ludowe na Roztoczu".

Do rywalizacji przystąpiły trzy drużyny gimnazjalistów z Majdanu Nepryskiego: "Józefowianie", "Miłośnicy historii" i "Cichociemni". Wszystkie zespoły miały do wykonania 10 zadań w 6 punktach miasta, które dotyczyły historii i dawnego życia mieszkańców Józefowa. Były to m.in. Kirkut, Pawilon Geoturystyczny, źródła Nepryszki, ścieżka dydaktyczna przy nadleśnictwie, cmentarz parafialny i kościół. W ramach zmagań zespoły musiały wykazać się znajomością historii miasta, twórczości poety powstańca, który zginął pod Józefowem Mieczysława Romanowskiego, lokalnych tradycji i dawnego życia mieszkańców Józefowa.

Jednym z najtrudniejszych zadań okazało się ułożenie wiersza Mieczysława Romanowskiego z rozsypanych wersetów, a najbardziej zabawne było młócenie zboża cepem, a także pranie na tarze i kijanką w rzece. Łatwe okazało się narysowanie kościoła i przeprowadzenie sondy ulicznej na temat Konrada Bartoszewskiego "Wira". Najbardziej uczestnikom gry podobało się wicie wianków i odszyfrowanie na kirkucie wskazówki do kolejnego zadania, opisanej językiem hebrajskim. Młodzież spisała się bardzo dobrze, a zwycięska ekipa "Józefowianie" zdobyła aż 68 na 70 możliwych punktów. Pozostałe zespoły uzyskały minimalnie gorsze wyniki z różnicą do dwóch punktów. Wszystkie zespoły otrzymały w nagrodę sprzęt sportowy.

Gra terenowa była jednym z elementów realizowanych w ramach zadania "Rękodzieło ludowe na Roztoczu", zostało dofinansowane ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Kultura – Interwencje 2018. EtnoPolska. Celem programu jest tworzenie warunków dla wzmacniania lokalnej tożsamości kulturowej i uczestnictwa w kulturze na poziomie lokalnym i regionalnym, a także dla upamiętniania i przybliżania polskiego dziedzictwa kulturowego i historycznego. Kolejne działania w ramach zadania to: wycieczka do Muzeum Wsi Lubelskiej i warsztaty rękodzieła.

Śladami historii Śladami historii Śladami historii
Śladami historii Śladami historii Śladami historii
Śladami historii Śladami historii Śladami historii
Śladami historii Śladami historii Śladami historii
Śladami historii Śladami historii Śladami historii
Śladami historii Śladami historii Śladami historii
Śladami historii Śladami historii Śladami historii
Inwestycje Gminne