Polish Czech English Estonian French German Italian Russian Slovak Ukrainian

Jubileusz kapeli "Rzemyki" (foto)

Były gratulacje, życzenia, upominki i uroczysty koncert. Kapela "Rzemyki" z Józefowa obchodziła w niedzielę 8 lipca jubileusz 25-lecia. Do wspólnego świętowania rocznicy jubilaci zaprosili osoby, które wspierają grupę w jej działalności, a także przedstawicieli władz i zaprzyjaźnione zespoły.

Jubileusz kapeli RzemykiPodczas jubileuszowego koncertu, który odbył się na józefowskim rynku, Kapela "Rzemyki" zaprezentowała m.in. piosenkę o byłych i obecnych członkach zespołu. Muzyczny prezent z okazji jubileuszu przygotowały również - grupa "Bimber Boys" z Chełma, "Aleksandrowiacy" i Kapela Szczebrzeska.

Józefowska kapela ludowo-podwórkowa "Rzemyki" powstała w maju 1993 roku z inicjatywy Burmistrza Romana Dziury i ówczesnej dyrektor ośrodka kultury Gabrieli Gorzandt. Grupa ma w swoim repertuarze własne kompozycje, pieśni ludowe, pieśni okolicznościowe, a także utwory o tematyce patriotycznej i religijnej oraz szeroko rozumiane piosenki podwórkowe, w tym lwowskie.

Kapela "Rzemyki" to prawdziwa wizytówka kulturalna Gminy Józefów. Oprócz lokalnych imprez rozrywkowych czy patriotycznych, zespół promuje gminę także na imprezach regionalnych i krajowych. Od wielu lat grupa bierze udział w Dożynkach Powiatowych, gra wiele koncertów na terenie powiatów biłgorajskiego, zamojskiego, tomaszowskiego i hrubieszowskiego, a także w wielu innych miejscach województwa lubelskiego.

Gratulacje i podziękowania za dotychczasową pracę składali jubilatom m.in.: Burmistrz Józefowa Roman Dziura, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie Artur Sępoch i dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Jóżefowie Beata Zaśko, Radna Powiatu Biłgorajskiego Teresa Nowak, Marian i Grażyna Gumielowie z Chóru Tomaszowiacy, członkowie Szczebrzeskiej Kapeli Podwórkowej, Chóru z Łukowej i zespołu "Aleksandrowiacy", a także delegacje Klubu Seniora i Kół Gospodyń Wiejskich z gminy Józefów oraz byli i obecni dyrektorzy domów kultury, zaprzyjaźnionych z kapelą.

Obchody 25-lecia Kapeli "Rzemyki" Obchody 25-lecia Kapeli "Rzemyki" Obchody 25-lecia Kapeli "Rzemyki"
Obchody 25-lecia Kapeli "Rzemyki" Obchody 25-lecia Kapeli "Rzemyki" Obchody 25-lecia Kapeli "Rzemyki"
Obchody 25-lecia Kapeli "Rzemyki" Obchody 25-lecia Kapeli "Rzemyki" Obchody 25-lecia Kapeli "Rzemyki"
Obchody 25-lecia Kapeli "Rzemyki" Obchody 25-lecia Kapeli "Rzemyki" Obchody 25-lecia Kapeli "Rzemyki"

Na zlecenie Urzędu Miejskiego w Józefowie: www.ias24.eu

Inwestycje Gminne