Zapytanie ofertowe na: Odbudowę nawierzchni dróg przy ulicy Kościuszki oraz Usługowej

Treść ogłoszenia:

Zamówienia publiczneZapytanie ofertowe na: Odbudowę nawierzchni dróg w związku z wybudowaną kanalizacją przy ulicy Kościuszki oraz Usługowej w Józefowie.
 

Załączniki:

WORDZałącznik nr 1 - Formularz ofertowy.

PDFZałącznik nr 2 - Wzór umowy.

WORDZałącznik nr 3 - Oswiadczenie wykonawcy.

PDFZałącznik nr 4 - Przedmiar robót.

PDFZałącznik nr 5 - STWiORB.

PDFZałącznik nr 6 - Opis techniczny.