Boże Narodzenie Tradycje i Współczesność 2017

Miejska Biblioteka Publiczna w Józefowie zaprasza na spotkanie z tradycją świąteczną, poprzez udział w konkursie plastyczno- literackim.

1. ORGANIZATOR

 • Miejska Biblioteka Publiczna w Józefowie

2. CELE KONKURSU

 • Wspieranie rozwoju twórczości dzieci, młodzieży oraz dorosłych.
 • Upowszechnianie oraz utrwalanie ponadczasowych, bogatych tradycji obchodzenia Świąt Bożego Narodzenia.
 • Wyrażenie nastroju i uczuć związanych ze Świętami Bożego Narodzenia w formie literackiej.
 • Promowanie talentów plastycznych i literackich poprzez umożliwienie  prezentacji twórczości szerszemu kręgowi odbiorców.

3. UCZESTNICY: Prace oceniane będą z zachowaniem następującego podziału wiekowego:

 • 3 – 6 lat
 • 7 – 9 lat
 • 10-12 lat
 • 13 – 15 lat
 • 16 lat - dorośli

4. WARUNKI UDZIAŁU

 • Prace plastyczne o tematyce bożonarodzeniowej o dowolnych wymiarach - ozdoby świąteczne, choinkowe, stołowe oraz przestrzenne: zabawki, pająki, aniołki, stroiki, girlandy, hafty itp. projekty kart świątecznych wykonanych dowolną techniką.
 • Prace literackie: Jak wyglądałby świat gdyby nie było świąt Bożego Narodzenia, Moje Boże Narodzenie, Dawne bożonarodzeniowe tradycje i obyczaje.  Do Konkursu można zgłaszać autorskie opowiadania lub wiersze.
 • Ilość nadesłanych prac plastycznych bądź literackich nieograniczona.
 • Prace przechodzą na własność organizatorów. Będą przekazane na kiermasz organizowany przez Caritas Parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Józefowie.

5. TERMIN I MIEJSCE NADSYŁANIA PRAC - do 12.12.2017 r. Miejska Biblioteka Publiczna w Józefowie ul. Krótka 10, 23-460 Józefów TEL. (084) 687 82 89.

OPIS PRAC:

Prace powinny zawierać /trwale umocowane i czytelne/ następujące informacje: pełne imię i nazwisko oraz  wiek autora pracy, klasa, nazwa i adres szkoły (tel.) pełne imię i nazwisko opiekuna.

6. KOMISJA OCENIAJĄCA

Przy ocenie weźmie pod uwagę estetykę prac, wykorzystanie naturalnych materiałów, samodzielność wykonania, pomysłowość oraz zgodność treści, charakteru i formy prac z tradycjami bożonarodzeniowymi. Prace literackie: oryginalność utworu, artystyczny charakter, poprawność stylistyczną i językową,

7. WYSTAWA POKONKURSOWA

Podsumowanie konkursu, ogłoszenie wyników, wręczenie nagród, otwarcie wystawy nagrodzonych i wyróżnionych prac nastąpi w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Józefowie, 15.12.2017 r. o godz. 10:00. Nagrodzone prace literackie zostaną opublikowane na stronie internetowej MBP w Józefowie. Informacja o wynikach konkursu zostanie zamieszczona 14.12.2017 r. na stronie www.mbpjozefow.naszabiblioteka.com

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE