Polish Czech English Estonian French German Italian Russian Slovak Ukrainian

Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje:

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju WsiKażdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT

  • W I terminie od 1 lutego 2018 r. do 28 lutego 2018 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2017 r. do 31 stycznia 2018 r.,
  • W II terminie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2018 r. do 31 lipca 2018 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2018 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2017 r. wynosi

86,00 zł * ilość ha użytków rolnych

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

  • 3 - 20 kwietnia 2018 r. w przypadku złożenia wniosku w I terminie
  • 1 - 31 października 2018 r. w przypadku złożenia wniosku w II terminie

przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Inwestycje Gminne