Szlaki Turystyczne

Szlak Geoturystyczny Roztocza Środkowego

 

Projekt pn. "Szlak Geoturystyczny Roztocza Środkowego", którego realizacja wymaga nakładów w wysokości 1 247 693,49 zł, uzyskał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego - Oś Priorytetowa VII: Kultura, Turystyka i Współpraca Międzyregionalna - Działanie 7.1 Infrastruktura kultury i turystyki, w kwocie 821 723,65 zł.
 

W realizację projektu zaangażowane są: gminy: Józefów (lider projektu), Krasnobród i Susiec, Nadleśnictwa: Józefów i Zwierzyniec oraz Roztoczański Park Narodowy.

Zobacz mapkę
Długość szlaku wynosi 68 km. Przebieg szlaku wytyczono, przyjmując jako priorytet walory geologiczne wybranych miejsc, jednocześnie dążąc do optymalnego wyeksponowania walorów krajobrazowych, przyrodniczych i kulturowych Roztocza Środkowego. O atrakcyjności produktu świadczy m. in. fakt, że szlak przebiega przez trzy parki: dwa krajobrazowe: Puszczy Solskiej i Krasnobrodzki oraz Roztoczański Park Narodowy i  dwa rezerwaty przyrody: "Nad Tanwią" i "Czartowe Pole".

Baszta widokowaMiejsca szczególnie interesujące na szlaku to: kamieniołomy - w Józefowie, Szopowym, Krasnobrodzie, Nowinach; sztolnie w Senderkach; góra "Wapielnia"; rezerwaty: "Nad Tanwią" i "Czartowe Pole", pracownia rzeźbiarska w Majdanie Nepryskim; miejsca te doposażone będą  małą infrastrukturą tj.:  tablicami informacyjnymi - 18, deszczochronami - 7, zestawami stół-ławka - 17 oraz samymi ławkami - 29, stojakami na rowery - 12, koszami na śmieci - 55. Tablice informacyjne zawierać będą opis poszczególnych stanowisk, do którego dołączone będą mapy turystyczno-geologiczne.
 

Ponad to, wybudowane będą: Pawilon geoturystyczny i Baszta widokowa w Józefowie, platforma widokowa w kamieniołomach w Nowinach; przebudowane będą ścieżki przyrodniczo-dydaktyczne: "Nad Tanwią", "Czartowe Pole", przy wzgórzu "Kościółek"; zaadaptowana dla potrzeb dydaktycznych stodoła w Hamernii.

Szlak  będzie można pokonywać pieszo, rowerem i samochodem; kierunek szlaku  wytyczać będą słupy i tablice z kierunkiem jazdy, a natężenie ruchu będzie monitorowane przez czujniki pyroelektryczne.

Szlak Geoturystyczny Szlak Geoturystyczny Szlak Geoturystyczny
Szlak Geoturystyczny Szlak Geoturystyczny Szlak Geoturystyczny
Szlak Geoturystyczny Szlak Geoturystyczny Szlak Geoturystyczny
Szlak Geoturystyczny Szlak Geoturystyczny Szlak Geoturystyczny
Szlak Geoturystyczny Szlak Geoturystyczny  
Każdy z partnerów będzie właścicielem nowopowstałej inwestycji. Wiąże się to z odpowiedzialnością za zakres rzeczowy realizowany na obszarze danego partnera.

   

Zakres rzeczowy poszczególnych partnerów:

Gmina Józefów:

Gmina Krasnobród:

Gmina Susiec:

Nadleśnictwo Józefów:

Nadleśnictwo Zwierzyniec:

Roztoczański Park Narodowy w Zwierzyńcu:

FolderW ramach projektu przewiduje się wydanie Informatora pn. "Szlak Geoturystyczny Roztocza Środkowego", zawierającego wszystkie niezbędne informacje dotyczące szlaku, z jego mapą i planami: Józefowa, Krasnobrodu, Suśca, z krótką charakterystyką gmin oraz Nadleśnictw: Józefów i Zwierzyniec. Każdy z turystów będzie się mógł zaopatrzyć w informator w punktach Informacji Turystycznej ww. gmin i nadleśnictw, Roztoczańskiego Parku Narodowego oraz naszego regionu.

Otwarcie szlaku odbędzie się w czerwcu. Jednym z punktów programu otwarcia,  będzie  rajd rowerowy "Szlakiem Geoturystycznym Roztocza Środkowego", który odbywać się będzie cyklicznie, raz do roku.

Celem projektu jest stworzenie atrakcyjnego produktu turystycznego, wręcz wyjątkowego, który w perspektywie kilku lat przyciągnie na Roztocze tysiące turystów, a w konsekwencji przyczyni się do szybszego rozwoju społeczno-gospodarczego Roztocza.

 Logo