Drukuj
MBP Aktualności

HONOROWY PATRONAT
BURMISTRZ JÓZEFOWA

Ślady przeszłości

Regulamin konkursu

I. Organizator

II. Cele konkursu

III. Konkurs jest realizowany w następujących kategoriach

Organizatorzy dopuszczają także inne formy prac konkursowych. Mogą to być dowolne prace, ważne aby przedstawiały ludzi, miejsca, wydarzenia związane z Gminą Józefów. Fotografie, dokumenty przyjmowane są w formie kopii (skan, ksero, forma elektroniczna).

IV. Zasady konkursu

Do prac konkursowych należy dołączyć

V. Termin nadsyłania prac

VI. Rozstrzygnięcie konkursu

Dodatkowe informacje o konkursie dostępne w MBP w Józefowie tel. 84 6878289.

Zapraszamy!