Polish Czech English Estonian French German Italian Russian Slovak Ukrainian

Prośba Kierownika ZWiK w Józefowie

ZWiKKierownik Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Józefowie zwraca się do mieszkańców Józefowa z prośbą o informację w przypadku zauważenia podejrzanych szumów i trzasków w sieci wodociągowej lub spadku ciśnienia wody.

Informacje można przekazać telefonicznie: 84 68 793 67 lub 609 549 714.

Inwestycje Gminne