Polish Czech English Estonian French German Italian Russian Slovak Ukrainian

"Pola Nadziei" - Przedszkole w Józefowie

Pola Nadziei"Pola Nadziei" to międzynarodowy program realizowany wyłącznie przez hospicja, polegający na sadzeniu cebulek żonkili. Kiedy zakwitną wiosną są rozdawane w ulicznych kwestach. Zadaniem kampanii "Pola Nadziei" jest nie tylko pozyskiwanie pieniędzy na rzecz hospicjów, lecz także propagowanie niesienia bezinteresownej pomocy. Szerzenie idei hospicyjnej, mówienie o potrzebie i możliwościach opieki nad chorymi ma uwrażliwiać społeczeństwo, przypominając o chorych i cierpiących. Celem kampanii jest także propagowanie zasad opieki paliatywnej oraz wolontariatu.

Pola Nadziei Pola Nadziei Pola Nadziei
Pola Nadziei Pola Nadziei Pola Nadziei
Pola Nadziei Pola Nadziei Pola Nadziei
Pola Nadziei Pola Nadziei Pola Nadziei
Pola Nadziei Pola Nadziei Pola Nadziei
Pola Nadziei Pola Nadziei Pola Nadziei
Pola Nadziei Pola Nadziei Pola Nadziei
Pola Nadziei Pola Nadziei Pola Nadziei
Pola Nadziei Pola Nadziei Pola Nadziei
Pola Nadziei Pola Nadziei Pola Nadziei
Pola Nadziei Pola Nadziei Pola Nadziei
Inwestycje Gminne