Polish Czech English Estonian French German Italian Russian Slovak Ukrainian

Ostatni nabór wniosków na "Nowe Dachy"

Szanowni Państwo,

Nowe Dachyinformujemy, iż uruchamiamy ostatni już nabór wniosków na dofinansowanie nowych pokryć dachowych w ramach Projektu "Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi...", których realizacja odbędzie się jeszcze w 2016 r.

Nabór wniosków na ww. zadanie zostanie przeprowadzony w terminie 8-14 września 2016 r. zgodnie z obowiązującym Regulaminem dofinansowania nowych pokryć dachowych.

Wszystkie informacje dotyczące projektu oraz wniosków można uzyskać we właściwym Urzędzie Gminy/Miasta, które przystąpiły do udziału w projekcie i zadaniu oraz na stronie:   http://www.azbest.lubelskie.pl w zakładce "do pobrania".

Inwestycje Gminne