Polish Czech English Estonian French German Italian Russian Slovak Ukrainian

Nie pal przy mnie, proszę! - SP Józefów

Nie pal przy mnie, proszę!W bieżącym roku szkolnym 2015/2016 uczniowie klas Ia i Ib Szkoły Podstawowej im. Mieczysława Romanowskiego w Józefowie, pod kierunkiem wychowawczyń Moniki Pasierbiewicz i Małgorzaty Hołys-Szado, uczestniczyli w realizacji VI edycji programu edukacji antytytoniowej "Nie pal przy mnie, proszę" przeznaczonej dla uczniów klas I oraz ich rodziców. Program miał charakter profilaktyczny. Celami programu było:

 • uporządkowanie i poszerzenie informacji na temat zdrowia;
 • kształtowanie u dzieci postaw odpowiedzialności za własne zdrowie,-uświadomienie, że palenie tytoniu jest szkodliwe dla zdrowia;
 • uwrażliwienie dzieci na szkodliwe oddziaływanie dymu papierosowego związane z biernym paleniem oraz  wykształcenie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, gdy inni ludzie przy nich palą.

W ramach realizacji programu przeprowadzonych zostało pięć zajęć warsztatowych o następującej tematyce:

 • Co to jest zdrowie?
 • Od czego zależy nasze zdrowie?
 • Co i dlaczego szkodzi zdrowiu?
 • Co robić, gdy moje zdrowie jest zagrożone?
 • Nie pal przy mnie, proszę.

Ponadto w ramach współpracy przy realizacji programu zorganizowano spotkanie z przedstawicielem MOPS z Józefowa Panią Zofią Malicką. Podczas spotkania dzieci wysłuchały pogadanki o tematyce zdrowotnej oraz poszerzyły i utrwaliły swoją wiedzę z zakresu profilaktyki antytytoniowej.

Podsumowaniem programu był konkurs plastyczny pt. "Nie pal przy mnie, proszę", którego celem było uatrakcyjnienie realizacji programu oraz zwiększenie identyfikacji dzieci z celami programu poprzez formę wizualną. Uczniowie wraz ze swoimi  rodzicami bardzo chętnie wzięli w nim udział wykonując dużo ciekawych prac. Komisja konkursowa w składzie: dyrektor szkoły Edyta Nieśpiał, pracownik Starostwa Powiatowego w Biłgoraju Pan Dariusz Słupski oraz higienistka szkolna Kazimiera Szwed,  miała trudny wybór.

Zwycięzcami zostali:

 • I miejsce - Dominika Droździel - klasa Ia, Mateusz Torbiak - klasa Ib
 • II miejsce - Aleksandra Lipian - klasa Ia, Artur Paluch - klasa Ib
 • III miejsce - Jakub Droździel - klasa Ia, Aleksandra Trześniowska - klasa Ia

Wyróżnienie otrzymali:

 • Sara Ungier - klasa Ib, Gabriela Kula - klasa Ib i Maja Podolak - klasa Ib.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Prace dzieci zostały zaprezentowane na wystawie holu szkolnego i cieszyły się dużym zainteresowaniem.

Nie pal przy mnie, proszę! Nie pal przy mnie, proszę! Nie pal przy mnie, proszę!
Nie pal przy mnie, proszę! Nie pal przy mnie, proszę! Nie pal przy mnie, proszę!
Inwestycje Gminne