Polish Czech English Estonian French German Italian Russian Slovak Ukrainian

Żegnaj zimo, witaj wiosno! - SP Józefów

Jak zwyczaj i tradycja nakazują 21 marca uczniowie klas I-III Szkoły Podstawowej w Józefowie pożegnali zimę, a powitali wiosnę. W marszu wokół szkoły z symbolem zimy - słomianą kukłą Marzanną,  okrzykami i wierszami żegnali zimę:

"Marzanno, Marzanno, ty zimowa panno, dość nas namęczyłaś i śniegiem i mrozem. Zgiń przepadnij i nie wracaj do nas. Na nadejście wiosny otwórzmy ramiona".

Następnie ze śpiewem wiosennej piosenki "Maszeruje wiosna" i barwnymi, wiosennymi pomponami powitali wiosnę oznajmujące jej nadejście mieszkańcom Józefowa. Po powrocie do szkoły trzecioklasiści przekazali wiosenne pozdrowienia pani dyrektor szkoły Edycie Nieśpiał oraz pracownikom szkoły i GZAS-u wręczając własnoręcznie wykonane krokusy jako symbol panującej już wiosny.

Żegnaj zimo, witaj wiosno! Żegnaj zimo, witaj wiosno! Żegnaj zimo, witaj wiosno!
Żegnaj zimo, witaj wiosno! Żegnaj zimo, witaj wiosno! Żegnaj zimo, witaj wiosno!
Żegnaj zimo, witaj wiosno! Żegnaj zimo, witaj wiosno! Żegnaj zimo, witaj wiosno!
Inwestycje Gminne