Polish Czech English Estonian French German Italian Russian Slovak Ukrainian

W krainie prądu elektrycznego - SP Józefów

W krainie prądu elektrycznego"Planeta Energii" to program edukacyjny dla uczniów I etapu kształcenia. Głównym celem jest propagowanie wiedzy z zakresu bezpiecznego i racjonalnego użytkowania energii elektrycznej, w tym źródeł jej wytworzenia, roli w codziennym życiu, niebezpieczeństw, jakie niesie za sobą nieprawidłowe korzystanie z urządzeń elektrycznych, czy nierozważne zachowanie się w pobliżu obiektów energetycznych.

W związku z tym w klasach II SP w Józefowie wychowawcy pani Elżbieta Hajduk i pani Bożena Żebrowska przeprowadziły cykl zajęć, na których poprzez zabawę zostały przybliżone trudne, ale bardzo ważne zagadnienia dotyczące energii elektrycznej. Dzieci miały możliwość między innymi doświadczania przepływu prądu, poznawały źródła energii, sposoby jej wytwarzania. Eksperymentowały poznając np. rożne rodzaje żarówek, wzbogaciły swoją wiedzę o urządzeniach elektrycznych stosowanych na co dzień w każdym domu.

Podsumowaniem był Międzyklasowy Konkurs "W krainie prądu elektrycznego", którego wyniki są następujące:

  • I miejsce Mateusz Gontarz - kl. II b.
  • II miejsce Przemysław Socha - kl. II a.
  • II miejsce Kacper Łepik kl. II a, Malwina Słupska - kl. II b.

Mamy nadzieję, że zdobyta wiedza i umiejętności wykształcą u uczniów prawidłowe postawy związane z korzystaniem z energii elektrycznej, zwiększą świadomość ekologiczną oraz nawyki wpływające na ochronę środowiska. Informujemy także iż od wielu lat prowadzimy na terenie szkoły zbiórkę zużytych baterii, w związku z tym prosimy o dostarczanie ich do szkoły.

W krainie prądu elektrycznego W krainie prądu elektrycznego W krainie prądu elektrycznego
W krainie prądu elektrycznego W krainie prądu elektrycznego W krainie prądu elektrycznego
W krainie prądu elektrycznego W krainie prądu elektrycznego W krainie prądu elektrycznego
W krainie prądu elektrycznego W krainie prądu elektrycznego W krainie prądu elektrycznego
W krainie prądu elektrycznego W krainie prądu elektrycznego W krainie prądu elektrycznego
W krainie prądu elektrycznego W krainie prądu elektrycznego W krainie prądu elektrycznego
W krainie prądu elektrycznego W krainie prądu elektrycznego W krainie prądu elektrycznego
Inwestycje Gminne