Polish Czech English Estonian French German Italian Russian Slovak Ukrainian

Ochrona rzadkich ptaków Lubelszczyzny - SP Józefów

Ochrona rzadkich ptaków LubelszczyznyW ramach programu ochrony strefowych gatunków ptaków w ostojach Natura 2000 na Lubelszczyźnie odbyły się, w Szkole Podstawowej im. Mieczysława Romanowskiego w Józefowie, spotkania uczniów klas z przedstawicielem Zamojskiego Towarzystwa Przyrodniczego. Prowadzący w sposób bardzo interesujący opowiadał, pokazywał zdjęcia i filmy o sześciu gatunkach rzadkich ptaków: orliku krzykliwym, gadożerze, bieliku, puchaczu, włochatce i bocianie czarnym. O ich siedliskach, zwyczajach i zagrożeniach takich jak niedostatek dogodnych miejsc gniazdowania, niekontrolowany rozwój infrastruktury, śmiertelność ptaków w wyniku porażenia prądem. Uczestnicy prelekcji, którzy zapamiętali najwięcej, otrzymywali nagrody w postaci kalendarzy ściennych ze zdjęciami ptaków objętych programem.  Realizowany przez Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne projekt zawiera, oprócz działań edukacyjnych i promocyjnych, również wiele innych np. szczegółowe rozpoznanie stanu populacji i parametrów populacyjnych ptaków poprzez inwentaryzację i szukanie nowych gniazd czy instalacja 75 platform gniazdowych dla puchacza, orlika krzykliwego i bociana czarnego oraz 80 budek dla włochatki.

Ochrona rzadkich ptaków Lubelszczyzny Ochrona rzadkich ptaków Lubelszczyzny Ochrona rzadkich ptaków Lubelszczyzny
Ochrona rzadkich ptaków Lubelszczyzny Ochrona rzadkich ptaków Lubelszczyzny Ochrona rzadkich ptaków Lubelszczyzny
Inwestycje Gminne