Polish Czech English Estonian French German Italian Russian Slovak Ukrainian

Filmy

Nasz kanał na Youtube - UM w Józefowie

Od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko do ukończenia 18 roku życia, bez względu na dochód osiągany przez rodzinę. Złożenie wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na okres świadczeniowy 2019/2021 do 30.09.2019 r. gwarantuje ustalenie prawa do świadczenia od 01.07.2019 r. do 31.05.2021 r. W przypadku wniosków złożonych po 30.09.2019 r. ustalenie prawa do świadczenia nastąpi od miesiąca złożenia wniosku. Szczegółowych informacji udzielamy  w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Józefowie, ...
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Józefowie informuje, że do 30.11.2019 r. istnieje możliwość składania wniosków o ustalenie prawa do świadczenia dobry start. Świadczenie dobry start przysługuje jednorazowo w wysokości 300,00 zł na dziecko uczące się w szkole (świadczenie dobry start nie przysługuje na dziecko uczące się w szkole wyższej): do ukończenia 20 roku życia, do ukończenia 24 roku życia, w przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności, w przypadku ukończenia 20 roku życia w 2019 r. przed rozpoczęciem roku szkolnego ...
Burmistrz Józefowa ogłasza nabór osób starszych wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, niesamodzielnych z niepełnosprawnościami chcących zamieszkać w Rodzinnych Domach Pomocy w Józefowie zlokalizowanych przy ulicy Armii Krajowej 15. Od 1 stycznia 2019 r. zostaną uruchomione 3 Rodzinne Domy Pomocy, w których zakwaterowanie znajdzie 24 pensjonariuszy. RDP będą świadczyć usługi bytowe, opiekuńcze, zdrowotne dla uczestników projektu. Poniżej w załącznikach znajduje się regulamin rekrutacji i uczestnictwa w ...
Zapraszamy firmy i instytucje do włączenia się do ogólnopolskiego programu Karta Dużej Rodziny. Każda firma przystępująca do programu sama opracuje własną ofertę rabatową skierowaną dla rodzin z trójką, czwórką lub większą liczbą dzieci. Ponadto każda firma sama określi zakres towarów i usług objętych zniżkami a także wyznaczy okres uczestnictwa w programie (przykładowo mogą być to zniżki na dokonywane zakupy w placówkach handlowych i usługowych, zniżki przy korzystaniu z oferty lokali gastronomicznych,  pensjonatów, aptek, zniżki przy ...
 • Konkurs ofert dla NGO
 • Zamówienia publiczne
 • Przetargi
 • Senior-Wigor
 • Projekt Eco energia
 • Projekt Józefów Park
 • Projekt budowy kanalizacji
Z myślą o seniorach z terenu Gminy Józefów rozpoczął funkcjonowanie Dzienny Dom Senior-WIGOR w Józefowie. Po kompleksowym remoncie w części budynków Remizy Strażackiej ...
1. Obiekty i infrastruktura powstała w ramach projektu "Szlak geoturystyczny Roztocza Środkowego" współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego ...
Mieszkańcy Józefowa mogą być zadowoleni, gdyż projekt "Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Józefów i Borowina oraz modernizacja oczyszczalni ścieków w ...
 • Miasto i Gmina
 • Rzeczpospolita Józefowska
 • Honorowi Obywatele
 • Kapela Rzemyki
  Wydawnictwa Urzędu Miejskiego     UWAGA !!  - pliki ładują się długo, dlatego też prosimy o cierpliwość osoby zainteresowane obejrzeniem folderów. ...
Zawiązana w Józefowie komórka "Ruchu Oporu" stała się zalążkiem działalności konspiracyjno-bojowej. "Rzeczpospolita Józefowska" powstała w czasie ...
Dnia 26 czerwca 2010r. Kapela Ludowo Podwórkowa RZEMYKI wzięła udział w XV Ogólnopolskim Zlocie Kapel Podwórkowych w Parczewie. Po zaprezentowanym kilkuminutowym programie, oceny Kapeli dokonał ...
 • Gospodarka odpadami
 • Dialog społeczny, petycje
 • Wybory 2019
 • Program usuwania azbestu
Fundusz Aktywizacji Niepełnosprawnych w Józefowie - Spółdzielnia Socjalna zaparasza wszystkich zainteresowanych bezpłatną adopcją piesków do Przytuliska w Józefowie. ...
Inwestycje Gminne