Zgłoszenia do Jubileuszu - 50 leciaBurmistrz Józefowa informuje, że w dniach 20 października - 10 listopada 2020 r. w Urzędzie Miejskim w Józefowie pokój nr 8 USC przyjmowane będą zgłoszenia do "Jubileuszu - 50 lecia" pożycia par małżeńskich  zamieszkałych na terenie  gminy Józefów, które zawarły związek małżeński w 1969 i 1970 roku.

Zgłoszenie jest podstawą o wystąpienie z wnioskiem do Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej o nadanie medalu "50-lecia Pożycia Małżeńskiego".

Burmistrz Józefowa
/-/ Roman Dziura