W związku ze zbliżającym się nowym okresem zasiłkowym 2020 - 2021 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Józefowie przypomina o konieczności złożenia nowych wniosków. Dokumenty można składać zarówno w formie elektronicznej, jak i papierowej.

Informacja MOPS w JózefowieSprawa dotyczy wniosków o ustalenie prawa do: zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia "Dobry start".

Wnioski wraz z załącznikami w postaci papierowej są dostępne i po wypełnieniu przyjmowane w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Krótkiej w Józefowie.

Pracownicy MOPS przypominają również, że świadczenie wychowawcze na okres świadczeniowy 2019 - 2021 zostało przyznane do końca maja 2021 roku. Wnioski o ustalenie prawa do tego świadczenia na kolejny okres 2021 - 2022 będą przyjmowane - od 1 lutego przyszłego roku w formie elektronicznej i od 1 kwietnia w formie papierowej.

Dodatkowe informacje w tej sprawie można uzyskać osobiście w siedzibie MOPS lub telefonicznie pod numerem: 84 687 83 98.

Na zlecenie Urzędu Miejskiego w Józefowie: www.ias24.eu