Zarządzenie Nr 42/20 Burmistrza Józefowa z dnia 3 lipca 2020 r. dotyczące przeprowadzenia zebrania mieszkańców Sołectwa Hamernia w sprawie wyborów uzupełniających Sołtysa.
Zarządzenie Nr 41/20 Burmistrza Józefowa z dnia 3 lipca 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy rondu. Załącznik: Ankieta konsultacji społecznych do projektu uchwały w sprawie nadania nazwy rondu.
Zarządzenie Nr 40/20 Burmistrza Józefowa z dnia 3 lipca 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie projektu uchwały w sprawie nazwy ulicy w obrębie ewidencyjnym Józefów. Załącznik: Ankieta konsultacji społecznych do projektu uchwały w sprawie nadania nazwy  ulicy w obrębie ...
Zintegrowana Strategia Rozwoju Zielone Serce Roztocza 2020-2030 obejmująca gminy: Józefów, Krasnobród, Susiec i Zwierzyniec. Jak należy reagować na wyzwania gospodarcze, społeczne i środowiskowe, przed którymi stoją lokalne wspólnoty mieszkańców? Jak sprawić żeby przestrzeń miasta i gminy była nie ...
Osoby w trudnej sytuacji mogą znaleźć nieodpłatną, profesjonalną pomoc w jednym z 1500 punktów w całej Polsce. Kto może otrzymać pomoc? Każda osoba w trudnej sytuacji życiowej w każdej życiowej sprawie, w tym między innymi w sprawach majątkowych, socjalnych, mieszkaniowych, konsumenckich, rodzinnych, czy pracowniczych; ...
Zarządzenie Nr 39/20 Burmistrza Józefowa z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie projektu uchwały w sprawie nazwy ulicy w obrębie ewidencyjnym Józefów. Załącznik: Ankieta konsultacji społecznych do projektu uchwały w sprawie nadania nazwy  ulicy w obrębie ...
Informacja Komisarza Wyborczego w Zamościu II o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych na obszarze Gminy Józefów.

Urzędy i Instytucje

W związku z informacjami dotyczącymi rozprzestrzeniania się wirusa 2019-nCoV uprzejmie informuję, że w okresie od 13 do 27 marca br. sprawy w urzędzie i jednostkach podległych będą załatwiane jedynie w przypadkach nie cierpiących zwłoki. W pozostałych sytuacjach zalecane jest korzystanie z możliwości ich załatwienia drogą elektroniczną bądź telefonicznie.
Gmina Józefów to jeden z najpiękniejszych zakątków Roztocza, miejsce w którym historia pozostawiła swoje liczne ślady, a wiele zaułków owiała legendą i tajemnicą. Położona w Puszczy Solskiej jest cudowną odskocznią od zgiełku miasta. Kusi turystów pięknymi krajobrazami, dziką przyrodą, świeżym powietrzem, ciszą i spokojem. ...
Zapraszamy firmy i instytucje do włączenia się do ogólnopolskiego programu Karta Dużej Rodziny. Każda firma przystępująca do programu sama opracuje własną ofertę rabatową skierowaną dla rodzin z trójką, czwórką lub większą liczbą dzieci. Ponadto każda firma sama określi zakres towarów i usług objętych zniżkami a także wyznaczy okres ...
Burmistrz Józefowa ogłasza nabór osób starszych wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, niesamodzielnych z niepełnosprawnościami chcących zamieszkać w Rodzinnych Domach Pomocy w Józefowie zlokalizowanych przy ulicy Armii Krajowej 15. Od 1 stycznia 2019 r. zostaną uruchomione 3 Rodzinne Domy Pomocy, w ...
«
 • Zamówienia publiczne
 • Konkurs ofert dla NGO
 • Przetargi
»
«
 • Senior-Wigor
 • Projekt Eco energia
 • Projekt Józefów Park
 • Projekt budowy kanalizacji
»
Z myślą o seniorach z terenu Gminy Józefów rozpoczął funkcjonowanie Dzienny Dom Senior-WIGOR w Józefowie. Po kompleksowym remoncie w części budynków ...
Mieszkańcy Józefowa mogą być zadowoleni, gdyż projekt "Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Józefów i Borowina oraz modernizacja oczyszczalni ...
«
 • Miasto i Gmina
 • Rzeczpospolita Józefowska
 • Honorowi Obywatele
 • Kapela Rzemyki
»
UWAGA!  - pliki ładują się długo, dlatego też prosimy o cierpliwość osoby zainteresowane obejrzeniem folderów.   Józefów na Roztoczu i jego atrakcje ...
Zawiązana w Józefowie komórka "Ruchu Oporu" stała się zalążkiem działalności konspiracyjno-bojowej. "Rzeczpospolita Józefowska" powstała w czasie okupacji hitlerowskiej i miała ścisły związek z rozwojem ...
Były gratulacje, nagrody i życzenia. W piątek 26 lipca w Józefowie w powiecie biłgorajskim odbyły się obchody 20-lecia miejscowej Kapeli "Rzemyki". W uroczystym koncercie, zorganizowanym na rynku, wystąpili byli i obecni ...
Fundusz Aktywizacji Niepełnosprawnych w Józefowie - Spółdzielnia Socjalna zaparasza wszystkich zainteresowanych bezpłatną adopcją piesków do Przytuliska w Józefowie. ...
Zarządzenie Nr 29/20 Burmistrza Józefowa w sprawie określenia zasad udzielania dofinansowania z budżetu Gminy Józefów na zabiegi sterylizacji psów i kotów ...

Galeria obrazów

Turystyka